Australië voor forse stijging ontwikkelingshulp

Alle grote partijen in Australië willen het budget voor ontwikkelingssamenwerking de komende jaren fors verhogen. Maatschappelijke organisaties vinden dat het land zelfs daarmee nog altijd niet zijn ‘eerlijke aandeel’ in de internationale ontwikkelingshulp zal bereiken.
De Australische Raad voor Internationale Ontwikkeling (Acfid), een onafhankelijke organisatie van Australische hulporganisaties, wil dat de regering 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) aan ontwikkelingshulp besteedt, het dubbele van het aandeel dat dit jaar waarschijnlijk gehaald wordt. Ook de kwaliteit van de hulp moet volgens de raad verbeteren.
Als de huidige groeitrend aanhoudt, zal het Australische hulpbudget verdubbelen van 4,35 miljard Australische dollar (3 miljard euro) naar 8 tot 9 miljard Australische dollar (tussen 5,6 en 6,2 miljard euro) in de komende vijf jaar.

Beloften


De politici bieden tegen elkaar op. Met de verkiezingen van 21 augustus voor de deur, hebben de regerende Labor Party en de Liberal-National Party Coalition voorgesteld om de hulp tegen 2015 zeker tot 0,5 procent van het bni te verhogen. De Greens Party, die veel stemmen wegsnoept bij de twee belangrijkste partijen, wil gaan tot 0.7 procent van het bni.
Hulporganisaties vinden dat het minste dat Australië kan doen. “Australië heeft de laagste openbare schuld van alle OESO-landen, een lage werkloosheid en sterke groei. Toch geven we nog steeds geen eerlijk deel voor het bereiken van de Millenniumdoelen, de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties”, zegt Tom O’Connor, ceo van de niet-gouvernementele groep The Oaktree Foundation.
Australië stond in 2009 op de dertiende plaats op de lijst met landen die het hoogste percentage van hun nationaal inkomen aan ontwikkelingshulp geven. Momenteel gaat de meeste Australische hulp naar Indonesië (320 miljoen euro), gevolgd door Papoea-Nieuw-Guinea (319 miljoen euro), de Solomoneilanden (157 miljoen euro) en Afghanistan (86 miljoen euro).

Gebonden hulp


Activisten zeggen dat het niet alleen gaat om de hoogte van de ontwikkelingshulp, de Australische regering moet ook werken aan de kwaliteit ervan.
“Veel van de Australische hulp is gebonden hulp, waar Australië in feite van profiteert. Een derde van het hulpgeld is zelfs het land nooit uitgeweest en zo’n 90 procent van de overzeese ontwikkelingscontracten wordt uitgevoerd door Australische bedrijven”, zegt Joel Negin, lector internationale openbare gezondheid aan de Universiteit van Sydney. “De trend is om hulp meer te baseren op wederzijdse verantwoordelijkheid in plaats van op voorwaardelijkheid”, zegt hij.
Acfid, dat jaarlijks ruim 700 miljoen euro hulp geeft, waarvan het grootste deel uit openbare donaties, wil dat meer hulp verleend wordt via ngo’s en goede vrijwilligersprogramma’s.
Ngo’s adviseren om meer langetermijnprogramma’s te introduceren, voorspelbaar te werk te gaan en de ontwikkelingsprioriteiten af te stemmen op de prioriteiten van de ontvangende landen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift