Australië wil meer Aboriginalkinderen op de schoolbanken

De Australische eerste minister Tony Abbot wil meer werk maken van een praktische verzoening tussen Australische bevolkingsgroepen, een belofte die de overheid maakte in 2008. Concreet wil hij een extra doel toevoegen aan het Australische lange termijnplan “<De Kloof Dichten”, in verband met de aanwezigheid van kinderen op school. Onafhankelijk van het percentage Aboriginal kinderen in een school, moet de aanwezigheid van leerplichtige kinderen stijgen tot 90 procent. 

  • Jason Motbey Een Aboriginalgemeenschap in Arnhem Land, een gebied in het noordwesten van het Noordelijk Territorium, Australië. In deze regio plant Abbot zijn bezoek in het najaar. Jason Motbey

Over vijf jaar moet negentig procent van alle leerplichtige kinderen op de schoolbanken zitten. Volgens Abbot is het ontzeggen van onderwijs aan kinderen een van de ergste vormen van verwaarlozing. De doelstelling stelde hij woensdag, 12 februari, voor op een ontbijtvergadering over het “De Kloof Dichten”-project. De cijfers van een onderzoeksrapport hierover wezen uit dat er niet genoeg vooruitgang gemaakt wordt om alle zes door de overheid opgestelde doelen te verwezenlijken tegen 2030.

Tegen 2013 moesten alle vierjarige Aboriginalkinderen uit afgelegen gemeenschappen toegang hebben tot vroegschools onderwijs. Cijfers uit augustus 2012 tonen dat 88 procent van deze kinderen dit soort programma kunnen volgen, zeker in het jaar voordat ze voltijds naar school gaan. Later dit jaar moet duidelijk worden of het doel van 95 procent wordt gehaald.

Omwille van dit goede nieuws stelde Abbot een nieuwe doelstelling voor aan de betrokken instellingen: “De kloof tussen inheemse en niet-inheemse kinderen omtrent aanwezigheid op school moet binnen vijf jaar zijn gedicht. Ik hoop dat ik hier lang genoeg ben om te worden beoordeeld voor deze prestatie,” aldus Abbot. 

Zes ambitieuze doelstellingen tegen 2030

In 2008 stelde de Raad van Australische Regeringen zes ambitieuze doelen op die betrekking hebben op problemen zoals levensverwachting, kindersterfte, onderwijs en werkgelegenheid bij de Aboriginal bevolking. Het lange termijnproject “De Kloof Dichten” kwam er na de “Nationale Verontschuldiging” eerder dat jaar, aan de Aboriginal bevolking en de Straat Torres-eilandbewoners voor het aangedane leed sinds de kolonisering.

Een samenwerkingsproject tussen de overheid en Aboriginalgemeenschappen moet de kloof met de oorspronkelijke bewoners dichten tegen 2030. Zowel het bedrijfsleven, ngo’s als liefdadigheidsorganisaties werken mee aan het verwezenlijken van de doelstellingen en het transparant rapporteren over de vooruitgang.

Op de ontbijtvergadering over het project op woensdag, sprak Abbot over zijn visie op de problematiek in Australië: ‘Er is geen ander land ter wereld waar mensen zo welkom zijn. Nochtans hebben Australiërs sinds twee decennia, met de nodige uitzonderingen, collectief gefaald om de Aboriginalbevolking de vrijgevigheid en het warme welkom te tonen dat we hebben uitgebreid tot de vreemden in ons midden.’

Abbot gaf nog mee dat naast de goede cijfers voor educatie, het land ook op goede weg is om de kindersterfte te halveren tegen 2018. Er is wel te weinig vooruitgang in het dichten van de kloof in levensverwachting voor de verschillende groepen. Die bedraagt meer dan tien jaar. Nog slechter gaat het met de doelstellingen omtrent werkloosheid: deze zullen waarschijnlijk niet gehaald worden.

Abbot op bezoek in gemeenschappen

De eerste minister maakte van de problematiek van de Aboriginal bevolking de hoeksteen van zijn beleid. In het najaar wil hij dan ook meer aandacht besteden aan de situatie in de gemeenschappen.

‘Als verdediger van de situatie van de Aboriginalbevolking, heb ik eerder al een aantal dagen doorgebracht in afgelegen gemeenschappen, vooral in Cape York. Maar na veertien jaar aanwezigheid in het parlement heb ik ondervonden dat ondanks mijn bezoeken aan tientallen gemeenschappen, ik nergens langer ben verbleven dan twaalf uur. Daarom zal ik later dit jaar in mijn functie van eerste minister een week verblijven in een gemeenschap in Arnhem Land, samen met een aantal ambtenaren, zodat de focus van de nationale regering volledig naar deze problematiek gaat.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift