“Australische bosbranden teken van klimaatverandering”

De enorme bosbranden in de Australische staat Victoria kunnen niet rechtstreeks in verband gebracht worden met de klimaatverandering, maar het is wel duidelijk dat die een belangrijke rol gespeeld heeft.
“Wat de invloed van de temperatuur betreft op de branden op 7 februari, denk ik dat we kunnen zeggen dat het broeikaseffect voor een deel verantwoordelijk is”, zegt Kevin Hennessy. Hij is een gezaghebbend klimaatwetenschapper aan de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), het Australische agentschap voor wetenschappelijk onderzoek. Hennessy wijt de bosbranden aan de extreem droge, winderige en hete omstandigheden, die voor een deel in verband te brengen zijn met de klimaatverandering.
“De hitte is onderdeel van een trend die al in de jaren vijftig begonnen is”, zegt Hennessy, die medeauteur is van het rapport over de gevolgen van de klimaatveranderinge van het Klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC). “De internationale consensus is dat die trend het gevolg is van de groeiende uitstoot van broeikasgassen”. 
Bosbranden komen al miljoenen jaren voor in Australië en in de twintigste eeuw kende het land verschillende branden waarbij tientallen mensen het leven lieten. Maar de bosbranden van begin deze maand zijn veruit de ergste in de recente geschiedenis. Tot nog toe zijn tweehonderd slachtoffers bevestigd, maar dat aantal zal waarschijnlijk nog stijgen. Naar schatting zevenduizend mensen zijn dakloos geworden en meer dan 450.000 hectare bos, landbouwgrond en zelfs hele dorpen zijn vernield.

Wetenschappelijke zekerheid


Hoewel de droogte in het zuidoosten van Australië nu al twaalf jaar aansleept, is het volgens Hennessy nog niet met zekerheid te zeggen dat ook die een gevolg is van de klimaatverandering. “De droogte kan voor een deel te wijten zijn aan natuurlijk verschillen, en er is de mogelijkheid dat door de mens geproduceerde broeikasgassen een rol spelen. Maar dat kan nu nog niet met zekerheid uitgemaakt worden”, zegt hij.
Niet iedereen wil blijven wachten op de wetenschappelijke details over de link tussen bosbranden en de klimaatverandering. In een open brief aan eerste minister Kevin Rudd noemde Peter Marshall, de voorzitter van de Australische Vakbond voor Brandweerlieden, de klimaatdoelstellingen van de Australische regering veruit ontoereikend.
“De federale overheid wil de uitstoot van broeikasgassen met een schamele 5 procent terugdringen tegen 2020, terwijl de wetenschap aangeeft dat we op termijn elk jaar ergens in het land zo’n ramp zullen meemaken en dat we met extreme weerfenomenen te maken zullen krijgen” schreef Marshall in de brief die gepubliceerd werd in Australische kranten.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift