Bedrijven eisen duidelijk klimaatbeleid

Er staat veel op het spel op de klimaatconferentie in december in Kopenhagen. Een sterk klimaatengagement is cruciaal voor de toekomst van mens en aarde. Middenveldorganisaties en de 15.000 mensen die zich achter de Big Ask schaarden drongen bij de beleidsmakers aan op zo’n engagement, maar nu klinkt dezelfde roep ook uit verschillende hoeken van de privésector.
  • Brecht Goris Thomas Leysen, voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) Brecht Goris
Zo ondertekenden de Belgische bedrijven Dexia en Umicore samen met intussen meer dan 400 andere grote bedrijven The Copenhagen Communiqué on Climate Change, dat beleidsmakers vraagt om tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen tot een akkoord te komen. Ook tijdens de World Climate Conference (WCC-3), die begin september plaatsvond in Genève en waar politici, wetenschappers en ondernemers samenkwamen, deed de bedrijfswereld een soortgelijke oproep.
De privésector bekijkt de klimaatproblematiek op wereldschaal en wil daarom een akkoord dat voor de periode na 2012 een duidelijk en voorspelbaar beleidskader levert. Dat zal investeringen in technologie stimuleren die de overgang naar een koolstofarme economie mogelijk maken. Niet meteen verrassend, meent professor Hans Bruyninckx, docent internationaal milieubeleid aan de KU Leuven. ‘Bedrijven zijn al lange tijd actief in het klimaatdebat. Om te kunnen overleven hebben ze een systeem met zekerheden nodig.’
De bedrijven verwachten ook steun van de overheden, zegt Bruyninckx: ‘Enerzijds kunnen vervuilende technologieën duurder gemaakt worden door bijvoorbeeld de vervuilingskosten in de prijs door te berekenen. Overheden kunnen anderzijds ook stimulerende maatregelen nemen zoals groene leningen toekennen, onderzoeksprogramma’s steunen en zogenaamde first movers subsidiëren.’
‘Deze maatregelen zijn goed voor de bedrijven, voor de markt en voor de groei. Men kan zich dus afvragen of de privésector niet gewoon aan greenwashing doet’, aldus Bruyninckx. ‘Ze kaatsen echter de bal terug door te zeggen dat de huidige markt de overgang naar een koolstofarme economie tegenwerkt en steunmaatregelen dus noodzakelijk zijn. De zonnepanelenmarkt in België is er een goed voorbeeld van dat subsidies tot een enorme groei en ontwikkeling kunnen leiden.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3094   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift