België maakt meer geld vrij voor Rwanda

België verhoogt zijn ontwikkelingshulp aan Rwanda van 25 miljoen euro tot 35 miljoen euro per jaar. Dat is het resultaat van de bilaterale gesprekken die de Belgische en Rwandese regering gisteren (24 oktober). De Vlaamse ontwikkelingskoepel 11.11.11 verwelkomt de bijkomende steun, maar vindt dat de Belgische regering voorlopig niet te ver moet gaan.
De Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand De Decker, is nog tot 28 oktober in Afrika, waar hij een bezoek brengt aan Rwanda en Burundi. Samen met de Rwandese staatssecretaris voor Samenwerking, Rosemary Museminali, zat De Decker de Gemengde Commissie tussen België en Rwanda voor in Kigali.

De commissie heeft een samenwerkingsprogramma voor de periode 2007 tot 2010 vastgelegd. België trekt 140 miljoen euro uit. Dat geld gaat vooral naar plattelandsontwikkeling, gezondheidszorg, onderwijs en goed bestuur. Daarnaast maakt België nog 20 miljoen euro extra vrij voor het huidige samenwerkingsprogramma. Daarmee stijgen de jaarlijkse inspanningen met tien miljoen euro.

De Decker zegt tevreden te zijn over de ontwikkelingsstrategie van de Rwandese overheid. “Daarom hernieuwen we onze financiële inspanningen door ons jaarlijks budget van 25 miljoen naar 35 miljoen euro op te trekken”, zegt De Decker op de nieuwssite All Africa. “We zijn zeker dat onze steun aan de Rwandese inspanningen het land kan helpen om haar doelstellingen te bereiken, vooral op vlak van armoedebestrijding en het verbeteren van de levensomstandigheden.”

De Rwandese regering heeft haar doelstellingen op lange termijn vastgelegd in “Vision 2020”, een plan waarin het land een verbetering van het ondernemingsklimaat nastreeft. Vision 2020 stelt ook een geloofwaardige en efficiënte rechtsstaat in het vooruitzicht. Daarnaast heeft Rwanda dit jaar een tweede project om de armoede te bestrijden op de rails gezet: de Economische Ontwikkelings- en Armoedebestrijdingsstrategie (EDPRS). De EDPRS wil het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft halveren tegen 2015 en de Millenniumdoelstellingen een stapje dichterbij brengen wanneer het project in 2012 afloopt.

De extra Belgische middelen zullen ondermeer gaan naar de oprichting van een fonds voor onderzoek en expertise, de sector van het microkrediet, de bestrijding van malaria en de bouw van een elektriciteitslijn tussen Kigali en Kiyumba. De genocide in 1994 vernielde een groot deel van de infrastructuur van het land. De Belgische ontwikkelingssamenwerking is sinds 1962 actief in Rwanda. In dat jaar werd Rwanda onafhankelijk, voorheen was het land een voogdijgebied van België.

11.11.11 vindt het goed dat België niet voor budgetsteun kiest – geld dat Rwanda vrijer zou kunnen besteden. “De Rwandese regering staat onvoldoende open voor een dialoog over de mensenrechten”, klinkt het bij de ngo-koepel. Ook over andere heikele thema’s als goed bestuur en democratie moet België een intensieve dialoog aangaan met Rwanda, vindt 11.11.11. MDG8

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3091   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift