België moet ambitieuzer zijn

De milieubeweging vraagt aan Premier Yves Leterme die vandaag (donderdag) naar de klimaattop in Kopenhagen vertrekt, om tijdens de top meer ambitie te tonen in de strijd tegen de klimaatverandering. België moet de Europese Unie aansporen om ambitieus te zijn nu het over een half jaar tijd het Europees Voorzitterschap op zich neemt.
  • Gie Goris Premier Yves Leterme Gie Goris
Als Europees voorzitter zal België het vervolg van Kopenhagen in goede banen moeten leiden. Concreet vraagt de milieubeweging (BBL, Greenpeace, IEW en WWF) van de premier:
  • 30% CO2 reductie NU voor Europa om andere landen mee aan te sporen voor meer ambitie. 30% is echter niet genoeg en is slechts een eerste stap op weg naar een minimale reductie van 40% tegen 2020
  • Greenwashing is geen optie. Er moet duidelijkheid zijn over de emissiereducties en de achterpoortjes moeten gesloten worden.
  • Financiering voor klimaatbeleid in het zuiden op korte en lange termijn moet additioneel zijn aan ontwikkelingshulp. De 50 miljoen euro per jaar tot 2012 die België zal bijdragen op Europees vlak, is laag in vergelijking met andere EU-landen en mag geen herverpakte ontwikkelingshulp zijn.
  • Ook voor de financiering op lange termijn moeten er concrete cijfers op tafel komen: 115 miljard euro per jaar van 2013 tot 2017 (voor mitigatie, adaptatie, vermijden van ontbossing, technologie-overdracht en een verzekeringsmechanisme). De middelen voor deze financiering kunnen gegarandeerd worden door een  veiling van emissierechten en een taks op transport die kadert in een vergroening van de fiscaliteit.
  • Dit geld moet op een transparante en democratische manier beheerd worden.

De milieubeweging van zal de ontmoeting tussen de Eerste Minister en de Klimaatcoalitie – donderdagnamiddag in de Wetstraat 16 - gebruik maken om deze elementen onder de aandacht van de premier te brengen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2819   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift