België moet voortrekkersrol spelen

Meer dan 15.000 mensen hebben zaterdag in de straten van Brussel betoogd voor een doeltreffend, verregaand en bindend akkoord tijdens de VN-klimaattop in Kopenhagen. Het is de eerste keer dat zoveel Belgen samenkomen om een krachtig milieu- en klimaatbeleid te eisen van de Belgische en de Europese overheid.
  • Creative Commons-licentie by BondBeterLeefmilieu De Klimaatcoalitie bestaat uit meer dan zeventig verenigingen uit de meest diverse sectoren. Creative Commons-licentie by BondBeterLeefmilieu
De Klimaatcoalitie hoopt dat de Belgische regering gevolg geeft aan deze eis van haar kiezers, in Kopenhagen meer ambitie toont en een krachtig standpunt inneemt.
De betoging “Loop storm voor het klimaat” werd zaterdag georganiseerd door de Klimaatcoalitie, een platform van meer dan 80 representatieve organisaties uit de samenleving: de milieu- en Noord-Zuidbeweging, de vakbonden, jongerenorganisaties, Gezinsbond, … Tussen 15.000 en 20.000 mensen namen deel aan de betoging.
Het is de eerste keer dat militanten en burgers uit verschillende geledingen van de maatschappij zo massaal op straat komen voor een onderwerp waarvan lange tijd werd gedacht dat het enkel een milieuprobleem was. Het aantal deelnemers bewijst dat de bevolking zich bewust is van de vele problemen (sociaal, economisch en humanitair) die het gevolg zullen zijn van de klimaatverandering.

Zwak standpunt


Helaas moeten de leden van de Klimaatcoalitie vaststellen dat de Belgische regering tot nog toe een zwak standpunt inneemt, net zoals dat in het verleden (Bonn, Marakkech) ook al het geval geweest is. Binnen de Europese Unie neemt België op dit moment vooral een afwachtende houding aan en toont het weinig ambitie. Voor de Klimaatcoalitie is dat verre van voldoende.
Daarom wil de coalitie de Belgische regering oproepen om: 
  • voor de Europese Unie tegen 2020 een emissiereductie van meer dan 20 procent vast te leggen in vergelijking met 1990. De huidige 20 procent emissiereductie van de EU is niet eens het minimum dat aangeraden wordt door het IPCC om de temperatuursverhoging te beperken tot minder dan 2°C om op die manier gevaarlijke klimaatverandering te vermijden.
  • financiering voor het zuiden niet alleen op korte termijn vrij te maken, maar ook structureel, dus op lange termijn. Bovendien moeten deze financiële middelen additioneel zijn, dus bovenop de budgetten die al vrijgemaakt zijn voor ontwikkelingshulp. We schatten dat een globaal bedrag van minstens 110 miljard euro per jaar nodig zal zijn.

Als de Belgische regering, en meer in het bijzonder Eerste Minister Yves Leterme, dit standpunt niet verdedigt, dan houdt ze geen rekening met de betoging van zaterdag. De meer dan 15.000 betogers hebben de Belgische regering willen aanmoedigen om meer ambitie te tonen, en verder te gaan dan tot nu toe gebeurd is.
Het is nu aan onze Belgische regeringsleiders om aan die oproep gehoor te geven, en tijdens de Europese Raad op 10 en 11 december in Brussel in plaats van een afwachtende houding aan te nemen, een voortrekkersrol te spelen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2793   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2793  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.