België moet zich distantiëren van Franse oorlogstaal

Vrede vzw is verontwaardigd over de recente dreigementen van de Franse minister van Buitenlandse Zaken aan het adres van Iran. Als vredesbeweging vragen we dat België zich uitdrukkelijk distantieert van de oorlogstaal waarvan een aantal Westerse hoofdsteden zich al geruime tijd blijft bedienen.
Dergelijke taal is in strijd met het Handvest van de Verenigde Naties dat stelt dat de leden zich onthouden van bedreiging met of het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van een staat (art 2).
Bovendien voert de Franse regering de confrontatie onnodig op met nog meer destabilisering van de Midden-Oostenregio tot gevolg. Blijkbaar weigeren een aantal politieke leiders lessen te trekken uit de voorbeelden van het recente verleden waaruit telkens blijkt dat oorlog geen oplossing maar een probleem vormt. Na de invasie in Irak moeten we toch wel doorhebben dat de wereld zich niet nog eens zo’n rampzalige blunder kan veroorloven.
De Directeur-Generaal van het Internationaal Atoomenergie Agentschap, Mohammed ElBaradei heeft dan ook terecht afkeurend gereageerd en gesteld dat het internationaal recht moet worden gerespecteerd en de weg van de diplomatie verder moet worden bewandeld. Ook Oostenrijk en Duitsland hebben al laten weten niet akkoord te gaan met de dreigingen vanuit Parijs. Het verbaast ons dan ook dat België achterblijft en het Parijse optreden niet in duidelijke termen heeft veroordeeld.
Het is hoogtijd dat Europa een andere koers vaart. De oorlogspolitiek is failliet. Dat bewijzen de honderdduizenden slachtoffers in Irak en het aanhoudende geweld in Afghanistan. Het is dan ook geen goed nieuws dat de VS het oorlogspad blijven volgen en niet alleen de bezetting in Irak handhaven, maar de wapenwedloop in de Golf opvoeren door de komende tien jaar voor om en bij de 60 miljard dollar aan wapens te zullen leveren aan een aantal bondgenoten.
Groot-Brittannië helpt nu mee de spanningen opdrijven door de levering van 72 Eurofighters aan Saoedi-Arabië, een rivaal van Teheran. Oorlogstaal en wapenleveringen zijn contraproductief, verstevigen het regime in Teheran, dat nu juist extra-argumenten heeft om zich tegen de oorlogsdreiging te wapenen.
De westerse dreigementen volgen op een diplomatiek steekspel over het vermeende atoomwapenprogramma van Iran. Daar is evenwel bijzonder veel hypocrisie mee gemoeid. Nucleaire ontwapening moet van alle kanten komen. Israël is de enige nucleaire grootmacht in de regio.
Het anti-oorlogsplatform verspreidde vorig jaar al een standpunt - ondertekend door een zeventigtal organisaties met inbegrip van de grote vakbonden - dat de “dreiging van een nucleair opbod het best kan worden tegengegaan door een akkoord met alle landen in het Midden-Oosten om de regio uit te roepen tot kernwapenvrije zone.”
Het anti-oorlogsplatform stelde toen dat “oorlog en oorlogsdreigingen tegen Iran en tegen elk ander land als middel om politieke, economische en geostrategische doelstellingen te verwezenlijken” moet worden verworpen en waarschuwde voor de “desastreuze gevolgen”.
Het is in elk geval bijzonder ongepast dat de oorlogstaal komt van landen die het zelf niet te nauw nemen met de nucleaire ontwapening waartoe ze zich bij de ondertekening van het Non Proliferatieverdrag engageerden.
Ludo De Brabander, vzw Vrede

Op de website van MO.be is er plaats voor opiniestukken. Zelf een bijdrage leveren? Stuur je bericht naar webredactie@mo.be.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift