Belgiës beste terreurbestrijder neemt ontslag

Op 1 juni is Luc Verheyden (57) vertrokken als onderdirecteur van het antiterreurorgaan OCAD. Belgiës meest ervaren terreurbestrijder diende zijn ontslag in omdat Binnenlandse Zaken en de Federale Politie schriftelijke beloftes niet zijn nagekomen over de toekenning van een hogere graad die overeenstemt met Verheydens topfunctie. ‘Dit is een bijzonder groot verlies voor de OCAD’, reageert directeur André Vandoren.

‘Ik had een zeer goede persoonlijke verhouding met Luc Verheyden en we waren een complementair team.’ Het wegvallen van dertig jaar antiterreur-ervaring is niet eenvoudig op te vangen, zeker niet uitgerekend nu België voorzitter wordt van de EU en bijgevolg extra dreigingsanalyses zal moeten maken naar aanleiding van talrijke vip-bezoeken. Vandoren: ‘Maar als het moeilijk is, moet het ook.’

Verheyden begon zijn loopbaan bij de toenmalige Rijkswacht, waar hij in 1982 de cel Antiterreur van het Centrale Bureau voor Opsoringen opzette. In 1984 richtte hij de Antiterroristische Gemengde Groep (AGG) op en van 2003 tot 2006 was hij directeur van die dienst. Vervolgens stond Verheyden in 2006 aan de wieg van het OCAD, waar hij adjunct-directeur werd en ondanks zijn lagere graad de facto de functie van een magistraat uitoefende. Verheyden was als sinds 2007 vragende partij voor een graad die overeenkomt met zijn functie.

Tevergeefs. ‘De veelvuldig gedane beloftes zonder definitief uitsluitsel vreten op termijn aan je gemoedsrust, je energie en zelfs je professionele gedrevenheid. Aan een dergelijke toestand wil ik, zowel voor mijn welzijn als voor de goede werking van het OCAD, op korte termijn een einde stellen’, schreef Verheyden in zijn ontslagbrief aan minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD).

‘De oprichting van de AGG en het OCAD is niet door iedereen in dank aanvaard omdat steundiensten (zoals de politie- en de inlichtingendiensten, kc) werden verplicht informatie te delen’, zegt Verheyden aan MO*. ‘Ik draag nu de gevolgen. Men stond achter de hoek te wachten voor een afrekening.’ Verheyden, die binnen het wereldje van inlichtingenwerk wordt geroemd om zijn kennis en ervaring, is nu met pensioen –1,5 jaar voor zijn mandaat zou aflopen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur