Belgische projecten op Westelijke Jordaanoever bedreigd met afbraak

Volgens hulporganisaties die werken in de bezette Palestijnse gebieden, werden meer dan zestig Europese hulpprojecten door de Israëlische bezettingsmacht vernield sinds januari 2011. 110 Europese projecten zijn nog bedreigd met vernieling, onder andere twee die door België gefinancierd zijn. Broederlijk Delen vindt deze vernielingen schandalig en herinnert eraan dat de vernietiging van civiele eigendom een schending is van de Vierde Conventie van Genève. De ngo roept de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, die vandaag in Brussel vergaderen, op de stopzetting van dergelijke vernielingen te eisen.

  • CC michael loadenthal Een Israëlische graafmachine sloopt woningen in Nablus, Westelijke Jordaanoever, augustus 2006. Israël vernietigde in 2011 en 2012 al minstens 62 constructies die gefinancierd waren door de EU en haar lidstaten. CC michael loadenthal

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bespreken vandaag onder andere het vredesproces in het Midden-Oosten. Daarbij zullen ze het ook hebben over het Europese beleid ten aanzien van zone C van de Westelijke Jordaanoever. Deze zone, 60 procent van het bezette gebied, staat onder volledige controle van Israël. Van de ministers wordt verwacht dat ze hun steun aan de Palestijnse gemeenschappen in deze zone zullen verhogen, gezien zij verdrongen worden door de uitbreidende Israëlische nederzettingen en geen toegang krijgen tot ontwikkeling.

De toegenomen aandacht voor Zone C is gedeeltelijk ontstaan doordat steeds meer Palestijnse huizen en bouwwerken worden afgebroken door de Israëli’s, waaronder waterreservoirs, verblijfplaatsen voor mensen en dieren, en projecten voor hernieuwbare energie, allemaal gefinancierd door Europese belastingbetalers.

Hulpprojecten afgebroken

Volgens de Displacement Working Group, een samenwerkingsverband van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties uit de bezette Palestijnse gebieden, vernietigde Israël in 2011 en 2012 minstens 62 constructies die gefinancierd waren door de EU en haar lidstaten. Hieronder bevinden zich waterreservoirs, verblijfplaatsen voor dieren en landbouw- en wooninfrastructuren. Daarnaast hebben de Israëlische bezettingsautoriteiten opdracht gegeven tot afbraak van meer dan 110 hulpprojecten, waaronder een kleuterschool en een elektriciteitsnetwerk gefinancierd door België. 

Deze feiten verontrusten Broederlijk Delen. Daarom roept het de Belgische regering en de EU op om er bij Israël op aan te dringen dat het nog niet uitgevoerde bevelen tot afbraak intrekt, de afbraakpraktijken en gedwongen verhuizingen van Palestijnen in de bezette Palestijnse gebieden stopzet, en de ontwikkeling van Palestijnse gemeenschappen in Zone C toelaat.

Gedwongen verhuizingen 

De afbraakpraktijken en verhuizingen van Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever vallen onder het discriminerende planningsbeleid van Zone C. Palestijnse gemeenschappen krijgen er geen toestemming om op hun eigen gronden te bouwen of projecten te ontwikkelen. Volgens het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de VN (UN OCHA), werden tot nu toe in 2012 176 Palestijnse constructies vernietigd op de Westelijke Jordaanoever. Dat leidde tot de gedwongen verhuizing van 355 mensen (waarvan ongeveer de helft kinderen).

De vernietiging van constructies gefinancierd door de EU en de gedwongen verhuizing van Palestijnen onder bezetting is tegen het Verdrag van Genève. De EU moet ervoor zorgen dat de internationale humanitaire wetgeving gerespecteerd wordt, zodat de Palestijnen hun gemeenschappen kunnen ontwikkelen. De Israëlische autoriteiten moeten onder druk gezet worden om nog niet uitgevoerde bevelen tot afbraak in te trekken. Daarnaast moeten de lidstaten alle belemmeringen van hulpverlening systematisch opvolgen en rapporteren, en herstel eisen.

De Belgische en Europese hulp aan de EU is erg belangrijk om verhuizingen te voorkomen en te verzekeren dat kwetsbare gemeenschappen toegang hebben tot basisvoorzieningen, en om de hoop op een leefbare toekomst voor een Palestijnse staat naast Israël te vrijwaren.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift