Belgische troepen blijven langer in Afghanistan

Het kernkabinet heeft vrijdag beslist om de Belgische militairen een jaar langer in Afghanistan te houden. Minister van Buitenlandse Zaken Vanackere stelt dat België op die manier zijn geloofwaardigheid als internationale partner bevestigt.
  • Gie Goris Er zal een grotere focus gelegd worden op de training en vorming van de Afghaanse strijdkrachten. Gie Goris
‘Voor de Afghaanse bevolking is het ook belangrijk te weten dat het engagement van de geallieerden een stabiele factor is en dat er extra inspanningen komen om het welzijn van de burger vooruit te helpen’, staat te lezen in het persbericht van Buitenlandse Zaken.
Concreet betekent de beslissing dat de Belgische troepen tot het einde van 2011 in Afghanistan zullen blijven. Er zal wel een grotere focus gelegd worden op de training en vorming van de Afghaanse strijdkrachten.

Nadruk op training


Voor de vorming zouden 28 extra OMLT-troepen (Operation Mentoring and Liaison Team) uitgestuurd worden. Met deze extra troepen zou evenwel het maximale aantal van 626 troepen niet overschreden worden.
‘Het gaat om genietroepen en rijinstructeurs die ingezet worden. Het is nog niet beslist in welk gebied ze gestationeerd zullen worden’, vertelt Defensie-woordvoerder Didier Deweerdt.
Bart Ouvry, woordvoerder van Buitenlandse Zaken, meent dan weer dat het te vroeg is om een concrete invulling van het engagement te geven. ‘Op het kernkabinet is een kaderbeslissing genomen. Het is nog te vroeg om iets te beslissen voor januari 2011.’
‘We zullen meer nadruk leggen op training en civiele inspanning. Het belangrijkste is dat onze inspanning op peil blijft zonder numerieke of budgettaire verhoging.’

Naïef


De vredesbeweging Vrede vzw zegt verbaasd te zijn dat de regering nu al beslist heeft om de Belgische militaire aanwezigheid te verlengen. Ze noemt de beslissing een louter politieke demarche met als belangrijkste doel om beter in de gunst te vallen van het Witte Huis en de Nederlanders van hun plaats te verdringen.
Ook de oppositie is niet mals voor de beslissing. ‘Ze getuigt van een naïef geloof in een militaire oplossing in Afghanistan. Het is bijzonder gemakkelijk om het militaire engagement in Afghanistan te verlengen. Het ware moediger geweest om een alternatieve Belgische visie op het conflict te ontwikkelen en deze binnen de Navo en de EU te verdedigen’, stelt Wouter De Vriendt (Groen!)

Uitzichtloze situatie


Dirk Van der Maelen (sp.a) noemt het dom om in deze uitzichtloze situatie te blijven. ‘Het is bovendien hemeltergend dat er in tijden van budgettaire nood zoveel geld gepompt wordt in een uitzichtloze oorlog.’
‘Het is de taak van de oppositie om tegenkanting te geven, maar ze zijn toch bijzonder cynisch’, vertelt Roel Deseyn (CD&V), lid van de commissie Buitenlandse Betrekkingen. ‘Ze gebruiken dezelfde redenering als in de Monuc-discussie. Ondertussen pleiten ze wel voor een verlenging van die missie.’
‘We moeten langer blijven om de Afghaanse overheid te steunen. Zonder de steun van de internationale gemeenschap wordt het voor hen zeer moeilijk om vooruitgang te maken. Bovendien gaat het om een principekwestie. We kunnen niet afwezig zijn als we ons engageren in organisaties zoals de Navo.’

LEES OOK

© peterteffer.com
Twee jaar na het uitbreken van het Dieselgate-schandaal ligt het boek “Dieselgate. Hoe de industrie sjoemelde en Europa faalde” van Peter Teffer in de winkels.
© Caspar Bovenlander / MO*
Tijdens de zomer gaan we elke week langs bij mensen die België even achter zich laten.
© Esther Couderé
Op 8 juni protesteerden feministische organisaties uit heel Europa aan de voet van de Kunstberg in Brussel tegen vrouwengeweld.
© Andy Miah (CC BY-SA 2.0)
In 1989 stelde Fukuyama al dat we aan het einde van de geschiedenis waren gekomen: de Westerse liberale democratie zou het eindpunt van onze ideologische evolutie zijn, maar is dat wel zo?