'Berlijnse muur' zorgt voor gemoedsrust Monterrey-deelnemers

Een drie meter hoge muur zal straks in de
Mexicaanse stad Monterrey een kleine slum onttrekken aan de blikken van de
vijftig staatshoofden en regeringsleiders die er samen komen om vers geld te
zoeken voor de strijd tegen de armoede in de wereld. De vijfdaagse
topconferentie ‘Financiering voor Ontwikkeling’ begint op 18 maart; een
doorbraak wordt er niet verwacht.


Verwijzend naar de conferentie in Monterrey had Wereldbankvoorzitter James
Wolfensohn op 6 maart ironisch genoeg gezegd dat het tijd wordt de muur
tussen rijk en arm in de wereld te slopen. Maar nu wordt in de buurt van
het complex waar de conferentie plaatsvindt een 80 meter lange en drie meter
hoge wand opgetrokken om een armoedig schooltje en een kleine krottenwijk te
verbergen.

Mexicaanse actievoerders zijn het bouwsel al de ‘Berlijnse muur’ gaan
noemen, maar Luis Martínez, de verantwoordelijke voor openbare werken in
Monterrey, zegt dat de muur gewoon de veiligheid van de schoolkinderen moet
verzekeren. De Mexicaanse overheid houdt rekening met gewelddadige
betogingen tijdens de bijeenkomst. Activisten hebben alleen vreedzaam
protest aangekondigd tegen de globalisering, tegen het neoliberalisme en
tegen de komst van de Amerikaanse president George Bush. Ze stellen alvast
de indrukwekkende politie- en legermacht die zal worden ingezet
verantwoordelijk als het toch tot gewelddadige incidenten komt.

Monterrey is één van de meest dynamische en rijke steden in Mexico, maar
toch leeft een kwart van het miljoen inwoners onder de armoedegrens. De
Mexicaanse regering heeft 7,4 miljoen euro uitgegeven om de ontvangst van de
6000 deelnemers aan de conferentie vlekkeloos te laten verlopen. Dat geld
ging vooral naar het gebouwencomplex waar de vergaderingen plaatsvinden en
naar de huisvesting van de belangrijkste gasten. Naast regeringsleiders,
ministers en hoge ambtenaren woont ook een ruime schare topmedewerkers van
internationale instellingen als de VN, de Wereldbank en het Internationaal
Muntfonds de bijeenkomst bij, net als vertegenwoordigers van
niet-gouvernementele organisaties en bedrijven. Die twee groepen beginnen al
op 14 maart aan de voorbereidende vergaderingen. Monterrey kan die toestroom
aan bezoekers niet aan; veel van de mindere goden moeten bij particulieren
of in steden in de buurt overnachten.

De regering van president Vicente Fox heeft ook een onbekend bedrag
uitgetrokken om over de veiligheid van de hooggeplaatste gasten te waken en
te voorkomen dat de chaos de bovenhand krijgt in de stad. Alle scholen en
universiteiten in Monterrey gaan voor de duur van de conferentie dicht en op
de pleinen die het meest geschikt zijn voor betogingen, worden allerlei
ambachtsmarkten georganiseerd.

De veiligheid in het conferentiecomplex is in handen van de Verenigde
Naties. Volgens Christian Ossa, de speciale adviseur van
VN-secretaris-generaal Kofi Annan voor de conferentie, kost de organisatie
van de top de VN tussen 1,13 en 1,70 miljoen euro.

De Conferentie over Financiering voor Ontwikkeling zal zich over de
belangrijkste financiële kwesties buigen die verband houden met
ontwikkeling: de schuldenlast, investeringen, ontwikkelingshulp en het
evenwicht op de financiële markten. In het slotdocument dat op 22 maart ter
ondertekening wordt voorgelegd, engageren de staats- en regeringsleiders
zich werk te maken van armoedebestrijding, aanhoudende economische groei en
duurzame ontwikkeling en te streven naar een wereldwijd economisch systeem
dat niemand uitsluit en gebaseerd is op gelijkheid.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift