Besparingen beantwoorden met rechtvaardige fiscaliteit

In aanloop naar de Europese vakbondsbetoging van woensdagnamiddag had MO.be een kort gesprek met Rudy De Meyer hoofd van de studiedienst van 11.11.11 en een van de initiatiefnemers van het Financieel Actie Netwerk.
FAN (Financieel Actie Netwerk) pleit deze naliddag voor een rechtvaardige fiscaliteit. Wat is dat juist? En wat heeft dat te maken met de betoging van vandaag?
Rudy De Meyer:  Rechtvaardige fiscaliteit houdt in dat iedereen moet mee betalen aan de crisis. De middelen mogen niet uitsluitend bij de gewone mensen gehaald worden, maar moeten ook gezocht worden waar de grote kapitalen circuleren.
Tijdens de betoging van vandaag vragen we daar dan ook aandacht voor. De financiële putten die door crisis gecreëerd werden, moeten opnieuw gevuld worden en wij stellen ons de vraag wie daarvoor zal moeten opdraaien. We vinden het niet correct dat de kleine man zou moeten betalen. Onder andere het bankwezen moet de rekening gepresenteerd krijgen.
Zijn jullie eisen een interne Europese aangelegenheid, of hebben ze ook linken met de ontwikkelingslanden? Wat hebben zij aan een “rechtvaardige fiscaliteit” in België, in Europa?
Rudy De Meyer: Het is in de eerste plaats een interne Europese aangelegenheid, maar de actie van vandaag heeft ook verschillende punten die betrekking hebben op ontwikkelingslanden. We voeren bijvoorbeeld strijd tegen de belastingsparadijzen. Dat is een internationale kwestie waar ook de ontwikkelingslanden kunnen van mee profiteren, doordat zij naderhand kunnen delen in de opbrengsten.
Kan een Belgische regering nog zelfstandig optreden in deze problematiek?
Rudy De Meyer: De Belgische regering moet zeker zelfstandig optreden. De Tobintaks-kwestie toont aan dat België de capaciteit heeft om op eigen houtje dingen te verwezenlijken. Nu loopt België op sommige vlakken achter in vergelijking met andere landen en daar moet aangewerkt worden. We moeten er bijvoorbeeld dringend voor zorgen dat België niet langer in de positie van een belastingsparadijs vertoeft. 
België heeft bovendien bewezen in het debat van de millenniumdoelstellingen dat het zeker het voortouw kan nemen om zaken bespreekbaar te maken op internationaal vlak.
Hoe reageren bedrijven op jullie eisen?
Rudy De Meyer: We mogen niet alle bedrijven over dezelfde kam scheren. Sommige bedrijven zien het probleem in en beseffen dat ze een bijdrage zullen moeten leveren. Het is wel duidelijk dat de grote beleggers en het bankwezen weigerachtig staan tegenover een grote financiële tegemoetkoming.
Er is echt wel een groot begrotingstekort. Hoe moet dat dan aangepakt worden?
Rudy De Meyer: Het grote begrotingstekort is ontstaan door de financiële crisis en wie daar schuld in heeft, moet nu ook de prijs betalen. Wie veel kapitaal circuleert of veel kapitaal bezit, moet het op tafel leggen om de problemen aan te pakken. Een ander probleem is dat vele grote spelers verschillende financiële constructies op poten zetten, waardoor ze hun ware kapitaal verduisteren en zo hun verantwoordelijkheden ontlopen. Die praktijken moeten dringend aan banden gelegd worden.
Meer informatie: zie www.hetgrotegeld.be

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift