Bezorgdheid over eerlijkheid Mexicaanse verkiezingen

Waarnemers zijn bezorgd over het eerlijke verloop van de Mexicaanse verkiezingen nu zondag. Cliëntelisme en het transporteren en onder druk zetten van kiezers zijn diepgewortelde praktijken in het land.

“Alle voorwaarden zijn vervuld opdat dit kan gebeuren. Het baart ons zorgen dat stemmen worden gekocht en afgedwongen, en dat er in sommige regio’s bijzonder veel geregistreerde waarnemers zijn wier rol niet duidelijk is”, zegt Bernardo Portillo, woordvoerder van het Comité van Medeburgers voor Verkiezingswaarneming.

Het comité, dat zeventien niet-gouvernementele organisaties groepeert, vraagt aan het Federaal Electoraal Instituut (IFE) dat het veel duidelijker aangeeft wat kan en niet kan en hoe men klacht kan indienen. Het IFE bepaalde dat geschenken, zelfs bouwmaterialen, die men de kiezers aanbiedt, de onafhankelijkheid van de stembusgang niet in het gedrang brengen.

Op 1 juli kiest Mexico 500 volksvertegenwoordigers, 128 senatoren en een nieuwe president voor zes jaar. Bovendien zijn er verkiezingen in vijftien deelstaten; zeven deelstaten kiezen ook een nieuwe gouverneur. Mexico telt 84 miljoen kiesgerechtigden. Naar schatting 20 miljoen onder hen zullen zondag niet gaan stemmen.

Onregelmatigheden

“In de campagne hebben zich onregelmatigheden voorgedaan”, zegt academica María Amparo Casar, van het departement voor politieke studies van het gereputeerde Mexicaanse onderzoekscentrum CIDE. De onregelmatigheden komen voort uit een “politieke cultuur waarin partijen en kandidaten zich niet aan de regels houden.” Ook de wetgeving vertoont gebreken, zegt ze.

Het IFE registreerde 31.400 waarnemers van burgerorganisaties, meer dan 500 onder hen komen uit het buitenland. Volgens het Comité van Medeburgers hebben de meest kiesdistricten niet voldoende ambtenaren om de verkiezingen in goede banen te leiden.

Fraude in 2006

Volgens de opiniepeilingen maakt Enrique Peña de meeste kans bij de presidentsverkiezingen is. Hij leidt een alliantie van oppositiepartijen, waaronder de Institutioneel Revolutionaire Partij (PRI), die van 1929 en 2000 aan de macht was in Mexico.

De linkse Andrés López Obrador staat op de tweede plaats. Josefina Vázquez staat derde; zij is de kandidaat van de conservatieve Nationale Actiepartij (PAN), de partij van huidig president Felipe Calderón.

De verkiezingen van 2006 liggen nog vers in het geheugen. Calderón haalde het toen met een voorsprong van amper 0,56 procent op López Obrador. Verscheidene organisaties stelden toen dat er gefraudeerd was.

Het IFE, dat destijds zwaar onder vuur laag, beloofde zondag om middernacht al de eerste resultaten bekend te maken.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2630   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift