Biogas begint Argentijnse klimaatzonden weg te wassen

Argentinië kan een troef maken van zijn grootste klimaatprobleem. De mest van de eindeloze kuddes vee in het land is een belangrijke bron van broeikasgassen, maar biogasinstallaties zetten diezelfde koeienvlaaien opeens om in een waardevolle brandstof. De eerste veekwekers hebben de stap al gezet, maar voor een grootschalige omschakeling ontbreekt het investeringskapitaal.
Argentinië kan een troef maken van zijn grootste klimaatprobleem. De mest van de eindeloze kuddes vee in het land is een belangrijke bron van broeikasgassen, maar biogasinstallaties zetten diezelfde koeienvlaaien opeens om in een waardevolle brandstof. De eerste veekwekers hebben de stap al gezet, maar voor een grootschalige omschakeling ontbreekt het investeringskapitaal.
Argentinië heeft meer dan 50 miljoen koeien. Volgens officiële cijfers is de veeteelt samen met andere landbouwactiviteiten goed voor 29 procent van de totale uitstoot aan broeikasgassen door Argentinië. Uit koeienmest komt vooral methaan, een gas dat nog veel meer bijdraagt tot de opwarming van de aarde dan koolstofdioxide.
De oplossing ligt voor de hand: gebruik de koeienvlaaien in biogasinstallaties. Dat heeft twee voordelen: het biogas kan niet-hernieuwbare energiebronnen als aardgas of diesel vervangen, en er komt ook geen methaan meer vrij in de atmosfeer. Biogas zelf is bij verbranding schoner dan aardgas.

Biogas in de lift


De Argentijnse boeren en wetenschappers hebben er wel oren naar. “Biogas is in volle opkomst”, zegt Jorge Hilbert, hoofd van het Nationaal Programma voor Bio-energie van het landbouwkundig onderzoeksinstituut INTA. “We hebben een studie klaar over de mogelijkheden die de technologie biedt en een expansieplan. We proberen nu pilootprojecten en concrete toepassingen aan te moedigen.”
INTA krijgt steun van Duitsland. Daar kan de bouw van biogasinstallaties op flink wat overheidssteun rekenen. Biogasinstallaties drijven er turbines aan met een gezamenlijk vermogen dat intussen vergelijkbaar is met het vermogen van drie kerncentrales.
“Wat hier uitblijft zijn de investeringen”, zegt Hilbert. De Argentijnse landbouwsector heeft het in zijn geheel moeilijk om aan geld te komen.

Succesvolle experimenten


Bedrijven die geld hebben, schakelen om. Een van die bedrijven is Cabañas Argentinas del Sol, een bedrijf in de buurt van Buenos Aires waar 10.000 varkens worden vetgemest. “We hadden een probleem met de grote hoeveelheden methaan die uit de mest vrijkomen, en ook met de stank en de vliegen,” zegt bedrijfsleider Hugo García. Hij kocht in Brazilië een biogasinstallatie aan en is er erg tevreden mee.
Door de biogasinstallatie bespaart Cabañas Argentinas del Sol per maand 3600 euro op zijn energierekening. Het biogas vervangt het aardgas waarmee in het bedrijf de stallen werden verwarmd en het veevoeder werd gemaakt. “In twee jaar is de investering terugverdiend”, zegt García. García heeft intussen nog twee nieuwe en grotere biogasinstallaties in gebruik genomen. Het bedrijf heeft sindsdien geen last meer van mestoverschotten. Met het residu uit de installaties worden akkers bemest waar voeder voor de varkens wordt geteeld.
Ook brouwerijen en producenten van andere verwerkte levensmiddelen in Argentinië beginnen te investeren in biogasinstallaties. In kleine steden lopen er ook experimenten om uit stedelijk afval biogas te winnen. Daarvoor moeten de Argentijnen wel leren hun afval beter te scheiden.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift