Biotechnologische industrie wil wereld overtuigen van goede bedoelingen

Biotechnologische bedrijven gaan de ontwikkeling
van medicijnen voor de armste bevolkingsgroepen aanmoedigen. Ze zullen er ook voor zorgen dat de ontwikkelingslanden meeprofiteren als lokale gewassen of gebruiken als basis dienen voor nieuwe medicijnen. In ruil willen ze echter open markten, een geharmoniseerde regelgeving en erkenning van hun intellectuele eigendomsrechten. Dat bleek op de BIO 2002 conferentie die de
voorbije week in Toronto plaatsvond. De conferentie trok zo’n 15.000 deelnemers uit 52 landen aan. Een paar straten verder protesteerden een duizendtal actievoerders tegen genetisch gewijzigde organismen.De industrie zal een ‘Orphan medicijnprogramma’ oprichten om oplossingen te zoeken voor typische Derde Wereldziektes. Dat moet bedrijven ondersteunen die medicijnen ontwikkelen voor ziektes in de Zuiderse landen, ondanks de
beperkte winsten die ze daar mee kunnen maken, stelde Carl Feldbaum, voorzitter van de Vereniging van de Biotechnologische Industrie (BIO). BIO zal bij overheden lobbyen om dit programma te spijzen. Feldbaum wees erop
dat de biotechnologische industrie dringend een buitenlands beleid moet ontwikkelen dat de fouten van andere industrieën vermijdt. Het doel moet
zijn om de winsten van de biotechnologie zo wijd mogelijk te verspreiden met respect voor de diversiteit in de wereld.

Feldbaum gaf toe dat de industrie grote schoonmaak moet houden in de
‘bioprospectie’: het gebruik van genetische elementen van inheemse planten,
dieren en mensen voor het ontwikkelen van medicijnen en andere producten.
BIO ontwikkelt momenteel richtlijnen om het respect voor culturen te
garanderen, met een eerlijke compensatie voor inheemse volkeren. Die
richtlijnen zijn evenwel niet bindend. Sommige van deze zaken vereisen
internationale samenwerking en het afsluiten van verdragen, aldus Feldbaum.
Hij benadrukte ook het belang aan samenwerking met de
Wereldgezondheidsorganisatie en ngo’s als Artsen Zonder Grenzen. Het
Instituut voor Wereldwijde Gezondheid werkt samen met de VS en de Europese
Unie aan een plan om een bedrijf dat een nieuw medicijn ontwikkelt een
tijdlang exclusiviteit te geven in de Derde Wereld. Het bedrijf zou de
prijzen dan laag moeten houden.

Farmaceutische en biotechnologische bedrijven hebben tot hiertoe echter niet
bijster veel interesse getoond in de ziektes van de ontwikkelingslanden. Ze
slaagden er niet in nieuwe behandelingen voor malaria en tuberculose te
ontwikkelen en maakten de aids-cocktails onbetaalbaar voor de armen. Meer
dan 90 procent van het onderzoek en de ontwikkeling van de farmaceutische
industrie gaat naar ziektes die vooral in het westen een rol spelen, aldus
Sakiko Fukuda-Parr, directeur van het Ontwikkelingsbureau van de Verenigde
Naties.

De actievoerders stonden dan ook sceptisch tegenover de mooie beloften van
BIO. Het is veel te vroeg om de producten van biotechnologie in ons voedsel
of medicijnen te introduceren, stelde de Canadese geneticus, schrijver, en
milieuactivist David Suzuki. In de toekomst kan biotechnologie misschien
wel een rol spelen maar nu weten we nog te weinig over de eigenlijke werking
en de risico’s die eraan verbonden zijn.

Als de biotechnologie het zuiden wil helpen dan moet ze zich concentreren op
het verbeteren van traditionele gewassen als gierst, om die virusresistent
te maken en beter opgewassen tegen droogte, stelde Fukuda-Parr. Maar ja,
boeren die voor minder dan een dollar per dag werken, vormen niet bepaald
een sterke markt. Zij vraagt meer openbare investeringen in onderzoek en
ontwikkeling om te verzekeren dat de biotechnologie tegemoetkomt aan de
landbouwnoden van de armen.

Volgens Feldbaum zijn de bedrijven echt wel van goede wil, maar moeten de
regeringen ophouden met beperkingen op te leggen aan genetisch gewijzigde
producten. Hij maakte ook brandhout van het Bioveiligheidsprotocol, dat de
handel in deze producten beperkt. Maar het ergste is dat overheden weigeren
om op biotechnologie gebaseerde intellectuele eigendom te erkennen,
oordeelt Feldbaum. Zonder een sterk internationaal systeem voor de
bescherming van intellectuele eigendomsrechten kunnen landen niet van de
nieuwe technologie profiteren.

Het gaat om een revolutionaire technologie die nog in zijn kinderschoenen
staat, maar die onmiddellijk gecommercialiseerd wordt omdat er veel geld mee
te verdienen valt, aldus Suzuki. Wij willen dat de producenten en de
wetenschappers eerlijk zijn over de beperkingen en de risico’s van deze
technologie.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift