Blauwhelmen krijgen groene vingers

De blauwhelmen van het United Nations Mission in Liberia (UNMIL) kregen van hun leider, Luitenant Um Bello, een nieuwe opdracht: meer dan 1000 bomen planten tegen het einde van dit jaar. De globale veiligheid wordt immers bedreigd door de klimaatsveranderingen. Daarom meent Bello dat de strijd tegen milieudegradatie binnen hun functie valt.

Blauwhelmen gaan groen


Um Bello staat aan het hoofd van de Alpha Company, dit is een groep peacekeepers die in het kader van de UNMIL-missie gelokaliseerd is in Kakata, een regio in West-Liberia. Hun oorspronkelijke missie bestond eruit om na de burgeroorlog van 1989 tot 1997 bij te dragen aan de heropbouw van de vrede in Liberia. Vanaf augustus 2003 bestaat hun taak er voornamelijk uit om samen met ECOWAS toezicht te houden op de naleving van het vredesakkoord van Accra en de nodige hulp te bieden aan de overgangsregering in Liberia.
Momenteel zijn er in Liberia nog enkele factoren die de veiligheid en stabiliteit bedreigen, denk hierbij aan de strijd om natuurlijke rijkdommen, voedseltekorten en operationeel zeer zwakke overheidsinstellingen. Bij de blauwhelmen zien we echter meer en meer een evolutie om ook de klimaatsveranderingen te rekenen tot de lijst van bedreigende factoren. Het verslechteren van de ecologische situatie is immers een bron tot conflict. Enerzijds verhoogt de kans op natuurrampen. En wanneer dezen zich voordoen, zullen de ecosystemen zich steeds moeizamer herstellen. Anderzijds kan milieudegradatie leiden tot een strijd om de steeds schaarser wordende voedsel- en watervoorraden. Milieu valt dus zonder twijfel binnen het takenpakket van de blauwhelmen, aldus Um Bello.

Billion Tree Campaign


Bossen zijn van essentieel belang met betrekking tot de klimaatsveranderingen. Bomen zuiveren immers de lucht door absorptie van koolstofdioxide (CO2). Ze voorkomen desertificatie en bodemerosie, beschermen kustgebieden en zijn een thuis voor de meeste diersoorten die op het land leven. Ontbossingspecialist Rhett Butler beweert dat dagelijks wereldwijd minstens 32000 hectare weggekapt wordt. Het heraanplanten van bomen is dus cruciaal.
Om deze reden leveren de blauwhelmen een bijdrage aan de Billion Tree Campaign van het United Nations Environment Programme (UNEP). Het opzet van dit initiatief is om 7 miljard bomen aan te planten tegen december 2009. Om dit streefdoel te bereiken worden bedrijven, organisaties en individuen aangespoord om hun steentje bij te dragen. De teller staat voorlopig op iets meer dan 4 miljard nieuwe bomen, verspreid over 169 landen. Ongeveer 28000 van deze bomen werden door blauwhelmen aangeplant tijdens vredesmissies in onder andere Timor, Kongo, Ivoorkust, Darfoer, Georgië, Haïti, Libanon en Liberia.

Liberia


De totale oppervlakte van Liberia bedraagt ongeveer 9632000 hectaren. Iets minder dan een derde hiervan bestaat nu uit bos, meerbepaald uit tropisch regenwoud. Rhett Butler zegt dat het land tussen 1990 en 2005 jaarlijks gemiddeld 60300 hectaren aan woud verloor. De belangrijkste oorzaak van deze deforestatie is, naast de exploitatie voor commerciële doeleinden, schade die militaire operaties hebben aangericht tijdens de burgeroorlog.
Het verlies aan bossen heeft ook zijn gevolgen voor de biodiversiteit. Volgens Rhett Butler herbergt het Liberiaanse regenwoud 15 diersoorten die enkel in Liberia voorkomen en 56 bedreigde diersoorten. Ook groeien er, naast de 46 bedreigde plantensoorten, 103 soorten die nergens anders teruggevonden worden. Verdere deforestatie kan deze zeldzame fauna en flora in het gedrang brengen.
Gemiddeld groeien er in een tropisch regenwoud 300 bomen per hectare. De actie van de blauwhelmen om 1000 bomen aan te planten komt dus neer op de aanleg van ruim 3 hectare nieuw bos.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3049   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift