Boeddhisten komen in actie tegen klimaatverandering

De bijeenkomst begint met Tashi Tsikgye, een gezongen Tibetaanse zegening, maar dan schakelt een van de monniken vooraan over op een presentatie met beelden van uitgemergelde kinderen en koeien. “Ik laat jullie deze beelden zien om jullie te doen begrijpen waarom we aandacht moeten besteden aan het milieu”, zegt de monnik.

De toehoorders, een zeventigtal monniken en nonnen uit verschillende kloosters in Nepal, happen even naar adem. Ze nemen deel aan de ‘Bijeenkomst van Monniken over Klimaatverandering’. In het beschouwelijke kader van het Thrangu Tashi Yangste-klooster in Namo Buddha, ongeveer 40 kilometer van Kathmandu, discussiëren de geestelijken over hoe ze hun uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen en waarom ze dat moeten doen.

Rolmodellen

Het initiatief gaat uit van The Small Earth Nepal (SEN), een plaatselijke milieuorganisatie. “We begonnen te werken met monniken en nonnen omdat de Nepalezen erg religieus zijn”, zegt Niranjan Bista, de coördinator van het project. “De religieuze gemeenschappen leveren inspiratie en rolmodellen.”

Er is een bijzondere reden waarom SEN voor boeddhistische geestelijken koos, al maken boeddhisten maar 10 procent van de bevolking uit. Bij voorbereidend onderzoek kwam expert Sundar Layalu tot de verrassende vaststelling dat boeddhistische kloosters relatief veel broeikasgassen produceren. Ze liggen vaak veraf en hoog, waardoor er veel brandstof nodig is om bezoekers en eten aan te voeren. Op veel plaatsen gebruiken de monniken generators om drinkwater op te pompen. Er wordt ook constant wierook verbrand.

SEN leerde de monniken van het Thrangu Tashi Yangste-klooster brandstof te maken uit afvalmateriaal. Voortaan leveren zonnecollectoren er warm water. De monniken planten ook meer bomen en gebruiken niet langer plastic zakken.

Net als de Boeddha

Voor een boeddhist liggen die dingen eigenlijk voor de hand. “De Boeddha leerde ons het milieu te beschermen, zegt Karma Sandup, de onderdirecteur van een school voor boeddhistische novicen die deelneemt aan de bijeenkomst. “Hij zei dat we ons eigen bestaan te danken hebben aan de vier elementen – water, aarde, lucht en vuur – en dat we die moeten beschermen.”

Geestelijken leiden vaak een geïsoleerd bestaan. Karma Drolma, een 55-jarige non uit Manang, een afgelegen en bergachtig district, kan alleen Tibetaans lezen en schrijven en verlaat haar klooster bijna nooit, maar het is haar niet ontgaan dat het klimaat verandert. “De bergen smelten en het water in de rivieren trekt zich terug”, zegt ze. “Als dat zo door gaat, zal op een dag al het water weg zijn. Dan zullen mens en dier sterven.”

Het Thrangu Tashi Yangste-klooster krijgt veel Nepalese en buitenlandse bezoekers over de vloer. De medewerkers van SEN hopen dat die allemaal zien hoe de boeddhistische leer zich laat verbinden met de hedendaagse zorg voor het klimaat. “De Boeddha leerde dat het welzijn van alle levende wezens op aarde, niet alleen van mensen, belangrijk is en evenwaardig”, staat er op een bord bij de ingang. “We hebben de plicht bedachtzamer te leven, op een manier die leidt tot een natuurlijk evenwicht en een harmonieuze toekomst.”

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2916   proMO*’s steunen ons vandaag al. We hopen 2021 te kunnen starten met 3000 proMO*‘s, word jij er één van?

Word proMO* of Doe een gift