Brazilië niet klaar voor klimaatverandering

Brazilië, samen met China en India een van de ontwikkelingslanden die de meeste broeikasgassen uitstoten, heeft geen nationaal klimaatbeleid. “Brazilië is niet voorbereid op de klimaatverandering”, zegt José Antonio Marengo van het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE).
In 1994, het laatste jaar waarin Brazilië cijfers verstrekte aan de VN-Raamwerkconventie inzake Klimaatverandering, stootte het land bijna 1,47 miljard ton broeikasgassen uit. Broeikasgassen dragen bij aan de opwarming van de aarde.

In 1994 bedroeg de uitstoot van India 1,23 miljard ton en die in China 3,65 miljard ton. Ontwikkelingslanden hebben nog niet de verplichting om hun uitstoot te beperken. De Verenigde Staten, die volgens de Conventie hun uitstoot moeten beperken, produceerden 6,3 miljard ton broeikasgassen in 2004.

Onder het Kyoto Protocol, dat in 2005 van kracht werd als een instrument van de Conventie, zijn alleen rijke landen die het protocol ratificeerden verplicht om hun uitstoot tegen 2012 met 5,2 procent te verlagen ten opzichte van het niveau in 1990.

Brazilië erkent dat het mee verantwoordelijk is voor de vervuiling van de atmosfeer. Maar het land wijst er ook op dat klimaatverandering het gevolg is van langdurige uitstoot door rijke landen, in het bijzonder de VS en Groot-Brittannië, sinds de Industriële Revolutie aan het einde van de achttiende eeuw inzette.

“Dat argument kan leiden tot immobiliteit”, zegt bioloog Paulo Moutinho van het Instituut voor Milieuonderzoek in de Amazoneregio (IPAM), een niet-gouvernementele organisatie. “Er is niets in Brazilië dat lijkt op een nationaal beleid met betrekking tot klimaatverandering.”

Bosbranden


IPAM is gespecialiseerd in de Amazoneregio, waar de grootste bosbranden van Brazilië plaatsvinden. “Die zorgen voor 75 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in het land”, zegt Moutinho.

“Brazilië is niet voorbereid op de klimaatverandering”, zegt wetenschapper José Antonio Marengo van het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE). Zijn instituut voerde een onderzoek uit naar nationale klimaattrends en schetste mogelijke scenario’s voor 2100. De resultaten van het onderzoek worden op 26 februari gepresenteerd aan het ministerie van Milieu.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kwam op 2 februari met een rapport waaruit bleek dat de klimaatverandering grotendeels te wijten is aan menselijke activiteiten. De onderzoekers verwachten dat de temperaturen op aarde meer dan vier graden stijgen voor het einde van deze eeuw.

Armen


De armen lijden daar het meest onder, zegt Marengo. De Braziliaanse regio die het zwaarst getroffen zal worden, loopt van “het westen van de staat Piauí tot het zuiden van Ceará, het noorden van Bahía en het westen van Pernambuco”, de minst ontwikkelde regio’s.

Daar zouden droogteperiodes van tien jaar of langer kunnen voorkomen, aldus Marengo. “De regering is totaal niet voorbereid op de dreigende noodsituaties in die gebieden. Er kunnen hooguit voedselpakketten worden uitgedeeld.”

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift