Brazilië zet groeispurt in

De Braziliaanse regering wil de komende
vier jaar ruim 180 miljard euro investeren om de economische groei op te
krikken tot 5 procent per jaar. Ondernemers en economen zijn tevreden, al
zijn de plannen nog erg onduidelijk en gaan ze volgens critici niet ver
genoeg.
Het Plan voor de Versnelling van de Groei (PAC) dat president Luiz Inácio
Lula da Silva maandag aankondigde, bevat negentien maatregelen die vooral de
investeringen in de energiesector, in nutsvoorzieningen en in het transport
moeten aanzwengelen. Verder maakt Brazilië leningen voor woningbouw
aantrekkelijker en vermindert het land een aantal belastingen voor
ondernemingen. De plannen moeten er ook voor zorgen dat de Braziliaanse
begroting op lange termijn in evenwicht blijft.

Lula wil zijn land tijdens zijn tweede ambtstermijn “correct” zien groeien -
dat wil zeggen met respect voor democratische regels en voor de nodige
begrotingsdiscipline en op zo’n manier dat de sociale ongelijkheid afneemt.

Meer dan de helft van de geplande investeringen gaat naar de energiesector,
maar een derde van de 180 miljard euro is voorbestemd voor “sociale
infrastructuur”: huizenbouw, rioleringswerken en de uitbreiding van het
stroomnet. De transportsector kan uitkijken naar de aanleg of de verbetering
van talloze wegen, kanalen, spoorwegen, havens en luchthavens.

Het programma moet het bruto binnenlands product van Brazilië dit jaar doen
stijgen met 4,5 procent; de komende drie jaar zou daar nog een half
procentpunt bovenop komen.

Voor onzekerheid zorgt in de eerste plaats de renteontwikkeling in het land.
De Nationale Bank moet woensdag (24 januari) de nieuwe basisrentevoet bekend
maken. De instelling zou een einde kunnen maken aan de gestage daling van
dat cijfer, dat nu 13,25 procent bedraagt. De financiële markt verwacht een
daling tot 13 of 12,75 procent, nog altijd een wereldrecord.

Critici van het strenge beleid dat de Nationale Bank voert, zeggen dat er
zonder een radicale ommezwaai niets terecht zal komen van een echte heropleving van de economie. In 2006 groeide de Braziliaanse economie met minder dan 3 procent.

Ondernemers vinden dat de plannen veelbelovend zijn maar niet ver genoeg
gaan. Paulo Skaf, de voorzitter van de Industriële Federatie van Sao Paulo,
vindt dat er maatregelen ontbreken om de vaste overheidsuitgaven binnen de
perken te houden. De Braziliaanse regering wil onder meer de federale
ambtenaren een loonsverhoging van 1,5 procent per jaar geven bovenop de
inflatie en wil ook het minimumloon laten meegroeien met de economie.
Volgens de regering zal de verwachte economische groei die extra kosten
echter meer dan goedmaken.

Gouverneurs en burgemeesters klagen dat ze niet betrokken werden bij de
uitwerking van het plan. Maar in veel regio’s is er wel weer tevredenheid
over de massale infrastructuurwerken die op stapel staan.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift