Brede klimaatcoalitie wil publiek en politiek sensibiliseren

De groep wil de klimaatproblematiek op de politieke agenda houden en de bevolking aansporen zuiniger om te springen met energie.
“De opwarming van de aarde is een van de belangrijkste uitdagingen voor de mensheid”, zo verklaarde Tom Cornu, coördinator van de Klimaatcoalitie, “De veranderingen in het klimaat hebben gevolgen voor alle aspecten van ons leven en om daar iets aan te doen, moeten we beginnen met onze dagelijkse gewoonten te veranderen. De gemiddelde Belg heeft halfweg februari al even veel koolstofdioxide uitgestoten als een gemiddelde Braziliaan gedurende het hele jaar”.
“Gezinnen moeten het goede voorbeeld geven om kinderen een leefbare erfenis na te laten”, zei Philippe Andrianne, secretaris-generaal van de Ligue des Familles, de Franstalige tegenhanger van de Gezinsbond. “In 2005 hebben we elke maand een tip gegeven om iets te doen voor het klimaat. Op 1 jaar hebben we zo 4 ton minder afval geproduceerd en 50 ton minder koolstofdioxide”.
Op 16 februari was het precies twee jaar geleden dat het Kyotoprotocol in werking trad. In het protocol engageren de industrielanden zich om de uitstoot van broeikasgassen die bijdragen tot de opwarming van de aarde, waaronder koolstofdioxide, tegen 2012 terug te brengen tot het niveau van 1990. Een internationaal panel van wetenschappers stelde eerder deze maand in een rapport dat de opwarming van de aarde vrijwel zeker een menselijke oorzaak kent.
De Klimaatcoalitie bestaat uit milieuorganisaties als Greenpeace, het Wereldnatuurfonds en Friend of the Earth, uit consumentenorganisaties, de gezinsbond, de vakbonden en niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met ontwikkeling, zoals Oxfam en 11.11.11. De meeste van de organisaties voeren al campagne rond de klimaatproblematiek. “Iedereen heeft zo zijn eisen tegenover de politiek”, zei Thierry Jacques in naam van de Vlaamse en Waalse Christelijke vakbond.

Duidelijk signaal


De verantwoordelijken van de verschillende coalitiepartners willen duidelijk maken dat het klimaat niet alleen een probleem is voor milieuorganisaties, maar ook voor de andere geledingen van het maatschappelijk middenveld, in Vlaanderen en Wallonië. “Voor de politieke wereld is dit een duidelijk signaal: de opwarming van de aarde is niet alleen iets waar de milieujongens van wakker liggen”, zei Philippe Andrianne.
Op haar website doet de coalitie een oproep “aan elke politicus, elke burger, elke organisatie en elk bedrijf om zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen, en over te gaan van bewustzijn naar handelen”. De site biedt ook rekeninstrumenten aan om de uitstoot van koolstofdioxide te berekenen. Er is een calculator voor individuen en een voor gemeenten of organisaties.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2819   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift