Britse regering stelt verdubbeling ontwikkelingshulp voor op G8-top

De Britse premier Tony Blair zal dit weekend op de G8-top in Evian een plan voorstellen om de bilaterale ontwikkelingshulp te verdubbelen naar 100 miljard dollar tegen het jaar 2015. De donorlanden zouden daar zelf niet in hun buidel voor moeten tasten, want het extra geld wordt opgehaald door leningen op de internationale kapitaalmarkt.


De Britse minister van Financiën Gordon Brown denkt dat de internationale gemeenschap de zogenaamde ‘millenniumdoelen’ nog kan halen als zijn voorstel navolging krijgt in Evian. De minima die de VN-lidstaten tegen 2015 willen halen inzake onderwijs, kindersterfte, gezondheid en armoede liggen nu nog buiten handbereik omdat de kritische massa van de ontwikkelingshulp te klein is. Elke regering weet wat er te doen staat, zegt Brown in een ministeriële nota. De VN schatten dat de ontwikkelingshulp verhoogd moet worden van de huidige 50 miljard naar 100 miljard tegen 2015 om de millenniumdoelen te halen.

Er zijn geen aanwijzingen dat regeringen hun ontwikkelingsbudgetten de komende jaren zo sterk gaan verhogen. Vorig jaar gaven de 22 donorlanden voor het eerst in jaren weer meer geld uit aan ontwikkelingshulp. Om precies te zijn: 57 miljard dollar of 0,23 procent van het gezamenlijke bruto binnenlands product (bbp) - nul komma nul één procentpunt meer dan het jaar voordien.

We hebben de middelen - we hebben ons geëngageerd - om er iets aan te doen, stelt Brown. Zijn voorstel voor een Internationaal Financieringsmechanisme (IFF) stelt voor om de benodigde stijging op een andere manier te halen. Het idee is om de donoren gezamenlijk 50 miljard dollar te laten lenen op de kapitaalmarkt door het uitgeven van obligaties. Het geld zou dan worden gebruikt om via de bestaande bilaterale en multilaterale kanalen giften en zachte leningen te verstrekken aan ontwikkelingslanden. Er zouden garanties komen dat het mechanisme niet leidt tot een verzwaring van de schuldenlast van de arme landen.

Het voorstel is niet nieuw, maar het is de eerste keer dat een regering het opneemt in een officieel voorstel. Het voordeel ervan, aldus de Britse regering, is dat er tegenover de beloftes van de rijke landen meteen geld komt te staan. De ontwikkelingslanden betalen de leningen terug over een termijn van dertig jaar. Ontwikkelingshulp werkt het best als naar de armste landen gaat en als het geld op een voorspelbare en op lange termijn beschikbaar wordt gemaakt. Volgens Brown kan het IFF kan ook helpen om de coördinatie tussen de donoren te verbeteren.

ActionAid, de belangrijkste Britse ontwikkelingsorganisatie, reageert positief maar voorzichtig op het voorstel. We zijn tevreden met Gordon Browns inspanningen om de hulp te verdubbelen, zegt Paul Collins van ActionAid. Maar we onderzoeken de voorstellen in het mechanisme nog om te bekijken of ze in de praktijk te brengen zijn. ActionAid hoopt dat het IFF geen excuus wordt dat de industrielanden gebruiken om een verhoging van hun ontwikkelingsbudget uit de weg te gaan. Groot-Brittannië heeft alvast beloofd op beide fronten te werken. Binnen vier jaar wil Londen zijn budget optrekken tot 0,4 procent van het bruto binnenlands product.

Nederland, één van de weinige landen die de 0,7-procentnorm haalt, kantte zich in het verleden al tegen het voorstel. Het verstrekken van leningen is volgens een nota van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een taak van de Wereldbank en zou niet tot een constante geldstroom leiden. Het lenen van geld tegen markttarieven zou duurder zijn dan de andere bestaande constructies. De Nederlandse Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Van Ardenne: Het nakomen van de aangegane verplichtingen op de conferentie Financiering van Ontwikkeling (Mexico 2002) levert wel een constante stroom en bovendien meer geld op.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2851   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift