Broeikaseffect wordt heet nieuws

Amerikaanse wetenschappers hebben geen verklaring voor de opvallende stijging van CO2-deeltjes die ze de laatste twee jaar in de atmosfeer hebben gemeten. Britse kranten en verschillende televisiekanalen brachten de verontrustende cijfers als groot nieuws naar buiten. Daarmee lijkt het probleem van het broeikaseffect in Groot-Brittannië eindelijk de media-aandacht te krijgen die het verdient.De kranten The Guardian en The Independent deden verslag van de
onderzoeksresultaten van de Amerikaanse natuurkundige Charles Keeling, die
namens de Universiteit van Californië al sinds 1958 de koolstofdioxidedeeltjes in de lucht meet. Op de top van de Mauna Loa, een vulkaan in Hawaï, telde Keeling 46 jaar geleden 315 CO2-partikels per miljoen (ppm). Vandaag staat de teller op 376 ppm. De CO2-deeltjes houden warmte vast en zouden zo leiden tot het broeikaseffect, de opwarming van de Aarde.

Keeling zegt nu dat de laatste jaren de toename van CO2 in de lucht aan het
versnellen is. In de eerste decennia van zijn metingen bedroeg de stijging van het aantal stofdeeltjes gemiddeld 1,6 ppm per jaar. In 2002 versnelde die stijging tot 2,08 ppm tegenover 2001, en in 2003 tot 2,54 ppm tegenover 2002. Er werd in die periode geen noemenswaardige verhoging genoteerd van de uitstoot van CO2 en er zijn geen natuurlijke fenomenen bekend die de versnelde stijging verklaren.

Volgens wetenschappers van het Britse Hadley-centrum voor Klimaatvoorspelling en -onderzoek is de stijging nog te klein en is het nog te vroeg om ze alarmerend te noemen. Maar als ze zich de volgende jaren zou doorzetten, is er wel reden om ongerust te worden, zegt Christians Jones, een klimaatonderzoeker van het Hadley-centrum.

Wetenschappers proberen nu uit te zoeken hoe de versnelde stijging verklaard
kan worden. De globale stijging die we sinds 1958 meten is zonder twijfel
te wijten aan het gebruik van fossiele brandstoffen, zegt Jones. Daarbovenop is er een hele reeks natuurlijke processen die de toename van CO2 in de lucht kan beïnvloeden. Volgens Jones zijn ecosystemen zoals wouden en oceanen in staat koolstofdioxide te absorberen, maar is het mogelijk dat natuurlijke systemen niet langer koolstof opnemen en het nu beginnen uit te stoten.

Dat er mogelijk een natuurlijke verklaring bestaat voor het broeikaseffect, betekent niet dat de industrie wordt vrijgepleit van schuld, zeggen milieuactivisten. Dit zou betekenen dat de industrie meer moet doen, eerder dan minder, zegt Catherine Pearce, een klimaatactiviste van Friends of the Earth.

Volgens Pearce kan er een andere verklaring bestaan voor de versnelde opwarming van de Aarde. Heel wat landen zijn versneld aan het industrialiseren en rapporteren niet naar waarheid over de CO2-uitstoot. Tekenen dat de oceanen of de wouden niet meer in staat zijn de koolstofdioxide te absorberen zijn ronduit alarmerend. Het broeikaseffect is een probleem dat niet vanzelf zal weggaan, besluit Pearce. (BL/PD)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift