Brussel wil strengere straffen voor illegale tewerkstelling migranten

Komende week bespreken de Europese lidstaten een richtlijnvoorstel van de Commissie om strenger te controleren op bedrijven die illegaal migranten in dienst hebben. Maar zowel werkgevers als vakbonden vinden dat de wet zijn doel voorbij schiet.
De Europese Commissie vindt het onwenselijk dat er zoveel ongedocumenteerde immigranten in de EU werken. Schattingen lopen uiteen van 4,5 tot 8 miljoen. De werknemers zonder papieren zorgen namelijk voor minder belastinginkomsten, oefenen een neerwaartse druk uit op de lonen en de arbeidsomstandigheden en ze profiteren niet van verzekeringen en pensioenregelingen.
Ongedocumenteerden (vaak abusievelijk aangeduid met de term ‘illegalen’ ook al hebben ze geen strafbare feiten gepleegd) vinden vaak werk in de bouw, de landbouw, de schoonmaak en de catering. De Commissie wil werkgevers een boete geven voor iedere niet aangemelde werknemer en ook laten opdraaien voor de kosten van uitzetting. Iedere lidstaat moet bovendien jaarlijks een tiende van zijn bedrijven inspecteren.

Anti-immigratie


De richtlijn schiet zijn doel voorbij, vinden de vakbonden. Ze zien wel de noodzaak van een open debat over arbeidsomstandigheden, maar met deze wet wil Brussel vooral immigranten opsporen, zegt Catelene Passchier van de Europese Confederatie van Vakbonden.
“Dit gaat helemaal niet over het bestrijden van misbruik van werknemers.” Daarvoor zijn andere maatregelen nodig. “De controles zouden niet ten koste moeten gaan van goede arbeidsinspectie. Arbeidsinspectie moet zich buiten de wettelijke status van werknemers houden. We consumeren allemaal tomaten en aardbeien die voor te weinig loon zijn geplukt en dat is wat we moeten aanpakken”, aldus Passchier.
Ook het bedrijfsleven heeft zijn twijfels. Steven D’Haeseleer, adviseur sociale zaken van BusinessEurope, een koepelorganisatie voor grote bedrijven, betwijfelt of het voorstel bedrijven afschrikt om goedkope arbeid te misbruiken. Lidstaten hebben hier zelf al sancties voor, zegt hij. “Maar ze hebben gebrek aan middelen om ze te handhaven. Een extra Europese laag toevoegen zal dit probleem niet oplossen.”

Racistisch effect


Volgens Jean-Louis de Brouwer, een Commissie-ambtenaar die zich bezighoudt met immigratie, gaat de richtlijn erom de straf te leggen bij de werkgever en juist niet bij de werknemer. Maar Jean Lambert, europarlementariër namens de Groenen, is bezorgd over het “mogelijke racistische effect” van de richtlijn. “Het zal makkelijk zijn om kleine bedrijven van minderheden aan te pakken, terwijl de grote voedselproducenten juist de belangrijkste overtreders zijn.”
Volgens Marco Barbieri, minister van werkgelegenheid in de Italiaanse regio Puglia, is er een “gedwongen medeplichtigheid” tussen bazen en immigranten. Hij moet controles bijvoorbeeld uitvoeren met helikopters, omdat immigranten anders wegvluchten als er controle komt. “En bazen vragen soms zelfs om een inspectie, want dan hoeven ze de lonen niet te betalen. Als je die medeplichtigheid niet breekt, zal het moeilijk zijn om de richtlijn uit te voeren.”
De Italiaanse europarlementariër Claudia Fava, die de officiële reactie van het Parlement opstelt, vindt dat de richtlijn worden omgebouwd zodat de bijdrage van migranten aan de economie juist wordt erkend. In 2050 zijn er misschien wel 50 miljoen extra werknemers nodig om de gevolgen van vergrijzing op te vangen. “We moeten de richtlijn juist gebruiken om de migranten een plek te geven in de arbeidsmarkt.”

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3049   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift