Buenos Aires doet stap naar homohuwelijken

Sinds vorige vrijdag kunnen in Buenos
Aires verbintenissen worden aangaan die ‘niet afhankelijk zijn van het
geslacht of de seksuele oriëntatie’. De term werd op maat gesneden van
homo’s en lesbiennes die zich voor de wet willen verenigen. De
homogemeenschap van de Argentijnse hoofdstad is best gecharmeerd door het
gebaar, al is er nog veel werk aan de winkel.


Eergisteren hakten bij het ochtendkrieken, na uren debatteren, de gekozenen
van de stad Buenos Aires de knoop door: vanaf april 2003 kunnen ‘feitelijke
personele unies’ zich als dusdanig laten registreren, een voorrecht dat
vandaag alleen heterokoppels genieten. Een homokoppel dat een dergelijk
certificaat ambieert, moet wel getuigen aanslepen die kunnen bevestigen dat
het paar ten minste twee jaar samenwoont.

Het certificaat staat homokoppels toe samen in een ziekteverzekering te
stappen. Het erkent ook basisrechten zoals toegang tot de afdeling voor
intensieve zorgen in het ziekenhuis wanneer een van beide partners daar
belandt, en toegang tot het medische dossier. Bij het overlijden van een van
beiden krijgt de ander verlof op het werk. Het certificaat van een
‘feitelijke unie’ kan dienst doen als basis bij rechtszaken, bij de
verdeling van goederen, en het ontvangen van pensioenen in plaats van een te
zieke partner.

Vertegenwoordigers van katholieke signatuur toonden zich tijdens de debatten
hevige tegenstanders van het voorstel. Dat leidde vaak tot hevige spanningen
tussen de gekozenen. Onder de argumenten bevonden zich beweringen als
homoseksualiteit gaat tegen de natuur van de mens in, of nog dat homo’s
en lesbiennes ziek zijn. Anderen vonden gewoon dat er andere prioriteiten
waren, zoals economische. Maar volgens Graciela Medina, de ontwerper van de
regeling, gaat het om een zeer eenvoudige, goedkope registratie, die de
levenskwaliteit van de betrokkenen onmiddellijk optrekt. De budgettaire
tegenargumenten van de tegenstanders snijden volgens haar geen hout: Medina
rekende voor dat het voor de staat veel goedkoper is om partners samen in
een ziekteverzekering te doen stappen.

Medina is trots. Dit gaat om mensenrechten. Het is niet omdat we een
zuidelijk ontwikkelingsland zijn in het oog van een economische storm, dat
we onmenselijk mogen zijn. Toch wil ze gezegd hebben dat het initiatief
niet bedoeld is als surrogaathuwelijk - dat moet volgens haar gereserveerd
blijven voor hetero’s.

De homogemeenschap is blij met de verworvenheid, maar beklemtoont dat het
ultieme doel de volledige gelijkschakeling met hetero’s is. César Cigluitti,
voorzitter van de Argentijnse Homoseksuele Gemeenschap noemt, het een
bescheiden erkenning van onze rechten. Voor ons is het doel de volledige
gelijkschakeling van alle burgerrechten. Dat betekent dat we nog moeten
vechten voor het huwelijk, adoptie en erfrechten, aldus de Cigluitti.

De activist spuwt zijn gal over de Latijns-Amerikaanse omgang met homo’s.
Hij woont zelf al vijf jaar samen met een seksegenoot en ervaart aan de
lijve dat de discriminatie van samenwonende homo’s vele malen groter is dan
bij heterokoppels die samenwonen maar niet getrouwd zijn. Vooral in
verkiezingstijd zijn wij volwaardige burgers. Als het op mensenrechten
aankomt, zijn we het voorwerp van een andere, discriminatoire behandeling,
zucht Cigluitti. Bij het in orde maken van allerlei administratieve zaken,
ondergaan wij alle soorten grappen en spotternijen. De medische
accreditatie raakte gewoon nooit rond. Overigens profiteren ook
samenwonende en ongehuwde heterokoppels van de kersverse regeling. Ook zij
moeten nu nog slechts de minimumperiode uitdoen om in aanmerking te komen
voor het certificaat.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift