‘Cambodjaanse brandweer blust voor smeergeld’

‘Er zijn aanwijzingen dat de Cambodjaanse brandweer zich schuldig maakt aan corruptie’, zegt The Asian Human Rights Commission (AHRC) op haar website. ‘De brandweerlieden vragen eerst smeergeld alvorens een brand te blussen.’
In de eerste vier maanden van 2008 hebben in de Cambodiaanse hoofdstad 27 branden gewoed. Dit hoge cijfer is te wijten aan een combinatie van overbebouwing en het gebrek aan brandbeveiliging. Vooral overbevolkte woonwijken werden zwaar getroffen. Duizenden mensen verloren hun huis in de vlammenzee.

In een interview met de lokale radio vertelde een slachtoffer dat de brandweer zijn huis niet wilde blussen omdat hij weigerde te betalen. Een andere bewoner van diezelfde getroffen wijk werd wel geholpen. Haar nonkel had de brandweermlieden een flinke stapel dollarbriefjes toegestopt.
De brandweer ontkent alle beschuldigingen en schuift de schuld op ‘een gebrek aan middelen’. ‘Wij zijn niet in staat om branden van een grote omvang te blussen. Momenteel hebben we amper acht brandweerwagens ter beschikking. Eigenlijk hebben we er minstens twintig nodig’, zegt Um Chantha, de directeur van de plaatselijke brandweer in The Phnom Penh Post.
AHRC neemt de beschuldigingen wel ernstig. Ze vindt dat de Cambodjaanse overheid dringend werk moet maken van een anti-corruptie beleid. 

Omkopen is ‘normaal’


Volgens The Global Barometer Report of Cambodia 2007 van Transparency International, een ngo die corruptie aan de kaak stelt, is Cambodja na Kameroen het meest corrupte land ter wereld. In het rapport verklaart 72 percent van de Cambodjanen dat ze ooit smeergeld hebben betaald voor overheidsdiensten. Vooral mannen jonger dan dertig, behoren tot die groep. Zij komen immers vaker in aanraking met het gerecht, een instituut waar corruptie welig tiert. Volgens het rapport zijn politieke partijen het meest en ngo’s het minst corrupt.
‘Omkoperij is een deel van onze cultuur geworden. Als ik overheidsambtenaren geen smeergeld meer betaal, kan ik binnenkort de boeken sluiten. Ik moet sommigen zelfs betalen om officiële documenten te krijgen die ik nodig heb voor de zaak’, zegt Tan Monivann, vice president van het in- en export bedrijf the Mong Reththy Group, in het Global Integrity Report 2006. Dit rapport werd opgesteld door Global Integrity, een ngo die corruptie wereldwijd opvolgt.

Anti-corruptiewet


In december 2007 begonnen elf ngo’s in negentien Cambodjaanse provincies met The Million Signature Campaign, een campagne die ijvert voor het instellen van een anti-corruptiewet. De ngo’s willen een miljoen handtekeningen verzamelen om als drukkingsmiddel te gebruiken bij de overheid. De Cambodjaanse overheid heeft tot nog toe geen wet goedgekeurd die de corruptie aan banden legt. Hiervoor zijn twee redenen. Enerzijds moet er een anti-corruptie comité en secretariaat worden opgericht, wat een werk van lange adem is. Anderzijds hebben de beleidsmakers nog geen consensus bereikt over de straffen die aan corruptie verbonden moeten worden.
De Cambodjaanse oppositieleider Sam Rainsy onderhandelt deze week in Washington DC met Christopher Hill, De Amerikaanse staatssecretaris voor Aziatische en Pacifische zaken, over het implementeren van een anti-corruptiewet in de Cambodjaanse wetgeving.  

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3098   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift