Cariben beloven in oktober te zullen slagen voor financieelexamen

Op de Caribische eilanden wordt met
zelfvertrouwen gereageerd op de herziening van de zwarte lijst van
belastingparadijzen van de Financial Actiegroep ter bestrijding van het
witwassen van geld (FAG), een internationaal orgaan dat is ondergebracht bij
de OESO maar er niet toe behoort. Saint Kitts en Nevis nemen afdoende
maatregelen in de strijd tegen witwasoperaties, zo stelde de
intergouvernementele instelling. Twee andere Caribische staten, Dominica en
Saint Vincent en de Grenadines, leveren volgens de FAG wel inspanningen,
maar zijn nog lang niet klaar met hun huiswerk. Zij kunnen ten vroegste in
oktober van de zwarte lijst verwijderd worden. Beide landen zijn bereid een
tandje bij te steken.


Regeringsvertegenwoordigers van Saint Vincent en de Grenadines stellen zich
vragen bij het oordeel van de FAG, maar verzekeren er alles aan te doen om
het orgaan, dat in 1989 door de zeven grootste industrielanden (G7) werd
opgericht, in oktober te overtuigen. De eilanden kwamen twee jaar geleden
samen met veertien andere landen op de zwarte lijst terecht wegens
essentiële gebreken in zijn anti-witwassysteem en een duidelijke onwil om
samen witwasoperaties te bestrijden. Een aantal eilanden in de Cariben zijn
een waar paradijs voor offshore constructies, ondoorzichtige financiële
carrousels die door criminelen vaak gebruikt worden om zwart geld wit te
wassen. De Caribische Bahamas, de Kaaimaneilanden en Grenada werden in de
loop van vorig jaar al van de lijst verwijderd.

Voor landen die niet meewerken in de strijd tegen deze praktijken, dreigen
zware sancties: plaatselijke banken krijgen geen licentie om in de
FAG-lidstaten te opereren, en de hele handelsgemeenschap wordt gewezen op de
risico’s van handelsbetrekkingen met de betrokken landen. Om een
FAG-certificaat te verkrijgen moet een land zijn wetgeving en financiële
controle afstemmen op de strenge normen van de FAG en aantonen dat die
wetten ook in de praktijk worden afgedwongen.

Offshore inspecteur Colin Williams begrijpt de beslissing van de FAG wel:
Hun beoordelingsmethode laat niet toe ons van de ene dag op de andere van
de lijst te schrappen. Saint Vincent en de Grenadines hebben hun wetgevend
uitvoeringsplan nog niet aan de FAG overgemaakt. Wanneer ze dat plan in
handen krijgen, en onze bestrijdingsmechanismen kunnen beoordelen, zullen ze
onze inspanningen zonder twijfel naar waarde schatten. Verwijdering van de
lijst wordt dan zeer waarschijnlijk.

Williams stelt wel dat hij Dominica niet meer op de lijst verwacht had. De
voorbije maanden heeft dat land specifieke wetgeving tegen witwasoperaties
aangenomen en een regelgevende financiële informatiecel opgericht. Volgens
Edison James, oppositieleider en voormalig premier van Dominica, wordt zijn
land gestraft voor het gevoerde buitenlands beleid, meer bepaald voor de
hartelijke betrekkingen met het Libië van vermeende terroristenvriend
Khaddafi. Ook het feit dat Julian Giraud, vooraanstaand lid van de regerende
Dominica Labour Party, zich onlangs voor een Amerikaanse rechter schuldig
heeft verklaard aan witwassen, zou niet echt geholpen hebben. Giraud werd in
november in Puerto Rico gearresteerd in het gezelschap van voormalig
minister van Financiën Ambrose George.

Op Saint Kitts en Nevis is men natuurlijk wel blij met de positieve
beoordeling van de FAG. Volgens premier Denzil Douglas is daar hard voor
gewerkt: twee jaar lang werden wetten op punt gesteld en nieuwe
instellingen opgericht, zoals de financiële informatiecel en de commissie
financiële diensten. Douglas spoort de privé-sector ook aan te blijven
samenwerken met de financiële informatiecel en de plaatselijke controleurs
teneinde witwassen onmogelijk te maken. Een plaats op de zwarte lijst heeft
immers nefaste gevolgen voor een land; niet enkel voor de witwassers maar
voor de hele financiële wereld en bij uitbreiding de economie. De premier
sprak ook zijn bezorgdheid uit dat alle inspanningen misschien niet
voldoende zouden blijken om financiële misdaden definitief uit te roeien.

www1.oecd.org/fatf/

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3277   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift