Chili ambieert voortrekkersrol in nieuwe economie

De Chileense regering heeft dinsdag meer
investeringen aangekondigd om het gebruik van het internet in het land te
bevorderen. Maandag werd met een kleine plechtigheid in Santiago ook een wet
over ‘elektronische handtekeningen en documenten’ afgekondigd. Chili wil in
Latijns-Amerika een voortrekkersrol spelen bij de ontwikkeling van de nieuwe
economie. In zes stappen wil Chili de komende jaren de virtuele economie
verder uitbouwen.


Volgens de Chileense vice-minister van Economie, Alvaro Díaz, wordt vanaf
dit jaar de helft van de middelen van het Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones ingezet om meer Chilenen op het internet aan te sluiten.
Het Fonds had oorspronkelijk tot doel alle plattelandsgebieden van
telefoonaansluitingen te voorzien. Ook het Nationaal Netwerk van Infocentra
wordt versterkt. Infocentra zijn openbare gelegenheden waar mensen uit arme
gemeenschappen alle nodige apparatuur vinden om zich op het internet te
wagen.

De nieuwe wet die de geldigheid van elektronische handtekening en via het
internet verstuurde documenten bevestigt, leidt volgens de Chileense
president Ricardo Lagos zes verdere stappen in die ervoor moeten zorgen die
Chili in Latijns-Amerika aan de leiding blijft in de nieuwe economie.

De Chileense overheid zal steeds meer aankopen via het internet verrichten;
in oktober lanceert de staat een virtuele ‘witte markt’ waaraan alle 11.000
ondernemingen die momenteel goederen of diensten leveren aan de overheid
worden opgenomen. Tussen 2003 en 2004 moet ook de ‘elektronische factuur’
werkelijkheid worden, een systeem dat momenteel samen wordt uitgewerkt door
de belastingsdienst en de privé-sector. Als derde stap zal de overheid
volgend jaar een virtueel eenheidsloket openen waarlangs bedrijven al hun
aangelegenheden met de overheid kunnen afwikkelen. Verder zullen de regering
en het parlement ervoor zorgen dat er dit jaar nog wetten worden
klaargestoomd over computercriminaliteit, elektronische contracten en de
rechten van producenten en consumenten in cyberspace. De vijfde stap is een
hervorming en de volledige informatisering van de binnenlandse
kapitaalmarkt, zodat nieuwe bedrijven beroep kunnen doen op modernere en
meer flexibele vormen van financiering. En ten slotte zullen ook de
betalingen via het internet aangemoedigd worden.

De nieuwe economie nam al een centrale plaats in de beleidsplannen die Lagos
in 2000 kort na zijn ambtsaanvaarding bekendmaakte. In november van dat jaar
maakte Lagos tijdens een bezoek aan de VS ook tijd voor een onderhoud met
Bill Gates. Met hem tekende hij een aantal overeenkomsten waarbij Microsoft
de Chileense regering ondersteuning toezegt bij haar
informatiseringsplannen.

Volgens een studie die de Amerikaanse onderneming International Data
Corporation in september 2001 publiceerde, heeft in Chili negen procent van
de bevolking toegang tot het internet. Dat is beter dan de 5,7 procent die
Brazilië doet opteken en veel beter dan Argentinië (2,8 procent) en Mexico
(2,5 procent), maar slechts een schijntje in vergelijking met de Verenigde
Staten, Zweden of Singapore. Daar is al meer dan de helft van de bevolking
on line.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift