Chili wil walvisvaart voorgoed verbieden

De Internationale Walvisvaartcommissie zoekt deze week in Chili een consensus over haar eigen toekomst. Er lijkt een compromis mogelijk tussen voor- en tegenstanders van de walvisvangst dat een einde zou maken aan de aanslepende confrontaties uit het verleden. De Chileense president Michelle Bachelet gaf intussen een sterk signaal door een wetsontwerp te ondertekenen dat een permanent vangstverbod instelt in Chileense wateren.
De Chileense regering wil het jagen en vangen van alle walvissoorten strafbaar stellen. Ook de handel in en het transport van walvisvlees worden verboden. Overtreders verdwijnen achter de tralies, kondigde Bachelet aan tijdens een ceremonie in een voormalig verblijf van walvisvaarders dat nu is omgevormd tot een museum.

De Chileense president ondertekende ook een decreet dat 43 walvissoorten bestempelt als ‘natuurmonumenten’. Het reservaat dat Chili hen met de nieuwe wet ter beschikking stelt, is 5,4 miljoen vierkante kilometer groot. De helft van alle bekende walvissoorten komt voor in Chileense wateren. 

MoratoriumAan de jaarvergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) nemen vertegenwoordigers van 80 landen deel. De instelling vaardigde in 1986 een moratorium op commerciële walvisvangst uit omdat sommige soorten door de jacht erop gedecimeerd waren. Alleen inheemse groepen in de VS, Rusland en Groenland mogen nog op beperkte schaal walvissen vangen omdat ze van die jacht leven. Op de vergadering in Chili worden wetenschappelijke gegevens bekeken om uit te maken of het vangstverbod niet kan worden versoepeld.

IJsland, Noorwegen en Japan verzetten zich tegen het moratorium. Ze begonnen vanaf 1987 walvissen te vangen voor wetenschappelijke doeleinden, een achterpoortje dat de IWC had opengelaten.

Chili maakt samen met een tiental andere Latijns-Amerikaanse landen deel uit van de Groep van Buenos Aires. Die landen willen alleen onderzoek toelaten waarbij geen walvissen moeten worden gedood. Ze argumenteren dat toeristische walvisvaarten evenveel geld kunnen opbrengen als de vangst van de zeezoogdieren.

Verdeelde commissieJapan probeert al jaren de IWC ertoe te bewegen weer commerciële walvisvangst toe te laten voor vier kleine kustgemeenschappen die traditioneel op walvissen jagen. Japan zegt dat sommige walvissoorten alweer talrijk zijn geworden en dat een duurzame exploitatie van die bestanden mogelijk is. Via gerichte ontwikkelingshulp kreeg Japan de vertegenwoordigers van tientallen ontwikkelingslanden in de commissie aan zijn kant. Daardoor raakte de organisatie decennialang zwaar verdeeld.

De tegenstanders van de walvisvaart willen dat de commissie instemt met de oprichting van een walvisreservaat in het zuidelijk deel van de Atlantische oceaan, naast het reservaat in de Zuidelijke Oceaan dat al sinds 1994 bestaat. Ze wijzen erop dat het wetenschappelijk comité van de IWC zegt dat het niet makkelijk is vast te stellen hoeveel walvissen er rondzwemmen in de oceanen. Bovendien kan de klimaatverandering de walvisbestanden weer doen slinken.

Beide kampen lijken voorlopig vrede te willen nemen met een compromis over hun strijdpunten om de hervorming van de IWC dichterbij te brengen. “We zullen kijken hoe we ons voorstel over het reservaat aanbrengen, want dat vormt een onderdeel van een mogelijke oplossing voor de toekomst van de commissie”, zegt de Braziliaanse vertegenwoordiger Bernardo Veloso. Brazilië is samen met Argentinië, Uruguay en Zuid-Afrika een uitgesproken voorstander van een bijkomend reservaat in de Atlantische Oceaan. Volgens Veloso wordt er zelfs overwogen het niet tot een stemming te laten komen over aangelegenheden die toch tot een confrontatie zouden leiden.

Ook de voorzitter van de IWC, William Hogarth, zegt dat de beslissingen op de vijfdaagse bijeenkomst bij consensus zullen worden genomen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3205   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift