China investeert miljoenen in gezondheid

De Chinese regering investeert miljoenen in medische zorg op het platteland. Maar zonder voorlichting aan de bevolking zullen die investeringen weinig vruchten afwerpen, vrezen gezondheidsexperts.
China bleek de afgelopen jaren slecht voorbereid op diverse epidemieën, zoals het dodelijke SARS-virus (Severe Acute Respiratory Syndrome). Dat virus trof het land in 2003. Gebrek aan faciliteiten zorgde ervoor dat het zich snel verspreidde in diverse provincies. De overheid wil nu 186 miljoen euro besteden aan het verbeteren van de medische infrastructuur op het platteland. Chinese leiders beloofden ook in algemene zin iets te doen aan de verwaarlozing van het platteland op het terrein van gezondheidszorg..
Gezondheidsexperts en medewerkers van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) op het platteland waarschuwen echter dat de gewenste effecten uit kunnen blijven als de bevolking niet beter wordt voorgelicht. “Met alleen infrastructuur en technologie komen we er niet. De mensen moeten ook leren waardoor ziekten veroorzaakt worden en hoe ze die kunnen voorkomen”, zegt James Murray, coördinator van Plan China, een ngo die actief is in centraal-China
Volgens Murray, die zeven jaar ervaring heeft met gezondheidprogramma’s op het platteland, is een van de grootste problemen het gebrek aan aandacht voor preventie. In zes regio’s in de provincie Shaanxi, waar zijn organisatie werkt, heeft minder dan 5 procent van de moeders en slechts 1 procent van de jongeren basiskennis van HIV/Aids en andere seksueel overdraagbare ziekten, zegt hij.
Gebrek aan kennis over epidemieën en infectieziekten en het gebrek aan aandacht voor preventie bij de overheid, dreigen de vooruitgang die de afgelopen 25 jaar werd geboekt op het terrein van armoedebestrijding deels teniet te doen, zegt Murray.
Waar de gezondheidszorg in de steden verbeterde, bleef het platteland achter. In 2005 was de kindersterfte op het platteland 2,4 maal zo hoog als in de stad. In arme plattelandsregio’s was de levensverwachting vier jaar lager dan het landelijk gemiddelde.
Vooral in de armste gebieden komen ziekten die ooit bijna uitgeroeid waren, zoals tuberculose en mazelen, weer terug. Recente uitbraken van SARS en vogelgriep zetten de schijnwerpers op de belabberde staat van de Chinese gezondheidszorg.
De afbraak van de gezondheidszorg op het platteland zette aan het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw in, toen de staatscommunes ophielden te bestaan. Tijdens de eerste decennia van het communistische bewind in China werd gezondheidzorg voor iedereen verstrekt via een coöperatief medisch programma. Na economische hervormingen aan het begin van de jaren tachtig, moesten mensen de zorg uit eigen zak betalen.
In 2003 had bijna 90 procent van de plattelandsbewoners (800 miljoen mensen) geen ziektekostenverzekering. Artsen op het platteland verdienen soms niet meer dan 44 euro per jaar. Zij worden gedwongen om dure medicijnen voor te schrijven waarop ze commissie krijgen.
De slechte toestand op het platteland is een bron van groeiende sociale onrust. Extra investeringen moeten er ook aan bijdragen dat die onrust niet leidt tot gewelddadige protesten.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift