China komt op voor derdewereldvriendelijke WHO

China is nog geen half jaar lid van de
Wereldhandelsorganisatie (WHO), maar het land ontpopt zich al als kampioen
van de vrijhandel. Het Chinese offensief tegen het misbruik van allerlei
uitzonderingsbepalingen en beschermingsmaatregelen die in de bestaande
internationale handelsafspraken vervat zijn, is te verklaren vanuit de
stijgende werkloosheid in China en de talloze antidumpingzaken waarin het
lagelonenland verwikkeld is. Maar de argumenten spelen ook in de kaart van
kleinere ontwikkelingslanden die hun ongenoegen nooit luid genoeg kenbaar
konden maken.


Vorige week braken gelijk twee Chinese topdiplomaten een lans voor een
betere bescherming van de belangen van de ontwikkelingslanden in de
Wereldhandelsorganisatie. Er is lange tijd niet voldoende aandacht geweest
voor de belangen en de eisen van de ontwikkelingslidstaten, verklaarde Sun
Zhenyu, de eerste ambassadeur van China bij de Wereldhandelsorganisatie,
tijdens zijn eerste openbare toespraak voor de instelling. Volgens Sun is
het hoog tijd dat daar verandering in komt en zal China met de andere
ontwikkelingslanden in de organisatie samenwerken om dat doel te bereiken.

Long Yongtu, de Chinese vice-minister van Buitenlandse Handel en de
belangrijkste Chinese onderhandelaar bij WHO-kwesties, riep later tijdens
een vergadering van de VN-conferentie over Handel en Ontwikkeling in Bangkok
op tot een eerlijke, rechtvaardige en redelijke nieuwe internationale
economische orde waarbij gestreefd zou worden naar evenwicht tussen de
belangen van de industrielanden en die van de ontwikkelingslanden.

Volgens Long loopt de nieuwe onderhandelingsronde over de verdere
liberalisering van de wereldhandel waartoe de lidstaten van de WHO eind
vorig jaar in Doha een akkoord bereikten, gevaar door het nieuwe
protectionisme dat de kop opsteekt in de rijke landen. Twee sterke
voorbeelden daarvan vormen de nieuwe heffingen op staalproducten waarmee de
Amerikaanse president George W. Bush in maart de Amerikaanse
staalproducenten in bescherming nam, en de plannen voor een forse verhoging
van de gegarandeerde minimumprijzen waarop Amerikaanse producenten van
landbouwproducten als maïs, tarwe en sojabonen kunnen rekenen. Ook
Amerikaanse economen stellen dat die laatste maatregel een regelrechte
aanslag betekent op de kansen van boeren in ontwikkelingslanden en lijnrecht
ingaat tegen de vrijhandelsretoriek van Washington.

China en andere nieuwe leden van de WHO werden daarentegen gedwongen hun
markten verder te openen en subsidies af te bouwen. De lokale bedrijven en
de landbouw in China staan zwaar onder druk door de toenemende invoer,
vooral dan van landbouwproducten die door de rijke landen zwaar worden
gesubsidieerd, vindt Sun.

Naast Japan, Zuid-Korea, de Europese Unie, Brazilië en Rusland heeft ook
China te lijden onder de beperkingen op de staalimport in de VS en het
overaanbod aan staal dat daardoor op de internationale markt ontstaat.
Volgens Sun is de export van Chinees staal in het eerste kwartaal van dit
jaar met een derde teruggelopen, en is de invoer van staal in China met 17,5
procent gestegen.

Maar de antidumpingklachten waarmee China wordt overstelpt, komen het land
nog duurder te staan. Het Chinese ‘Economisch Dagblad’ meldde in april dat
er momenteel bijna 500 antidumpingzaken uit 30 verschillende landen tegen
China lopen - daarmee is het land wereldwijd het belangrijkste doelwit voor
dergelijke klachten. Volgens het Ministerie voor Buitenlandse Handel en
Economische samenwerking heeft de Chinese export door al die procedures al
meer dan 11 miljard euro ingeboet.

De Chinese kritiek op de twee maten en twee gewichten die sommige rijke
landen hanteren, wordt vooral ingegeven door de stijgende werkloosheid in
het land. In een witboek over werkgelegenheid en sociaal welzijn dat vorige
week door de Staatsraad werd gepubliceerd, waarschuwt de Chinese overheid
dat de werkloosheid in de steden de komende vijf jaar nog kan
verdrievoudigen, tot een totaal van meer dan 20 miljoen mensen. Op het
platteland zijn er zelfs zo’n 150 miljoen boeren en landarbeiders te veel.
Volgens de studie zal de aansluiting bij de WHO die problemen de eerste
jaren alleen maar erger maken.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift