China: levensonderhoud Tibetaanse veehoeders bedreigd

Tibetaanse veehoeders worden verplicht te verhuizen naar steden of landbouwgebieden waar zij niet in staat zijn om volgens hun eigen gewoonten en tradities in hun levensonderhoud te voorzien. Human Rights Watch vraagt in een recent verschenen rapport dat de overheid een einde stelt aan die praktijk.
Sinds de inval en de bezetting van Tibet door het Chinese People’s Liberation Army in 1949, wordt de controle over het Tibetaanse grondgebied, de cultuur en haar bevolking door de Chinese overheid steeds verder opgevoerd. Daarover verscheen in februari een uitgebreide reportage in MO*. In die reportage werd ook al melding gemaakt van de gedwongen hervestigingsprogramma’s.
Sinds 1999 werd een groots opgezette ‘Western Development’ campagne gelanceerd om de sociale en infrastructurele achterstand van het dun bevolkte westelijke China -inclusief de Tibetan Autonomous Region en de omringende Tibetaanse gebieden- weg te werken. Deze maatregel houdt onder andere de gedwongen migratie van honderden Tibetaanse veehoeders naar steden of landbouwgebieden in.
De herders worden volgens HRW verplicht hun kudde achter te laten of ze slachten en te verhuizen naar nieuw gebouwde, uniforme wijken in de stedelijke centra of naar landbouwgronden. De Tibetaanse bevolking is verontwaardigd en kant zich tegen de migratie, maar verzet stuit bij de Chinese autoriteiten nogal snel op verdenking van ‘autonome’, ‘separatistische’ gedachten.    
China zegt met deze maatregel tegemoet te willen komen aan de ecologische en maatschappelijke problemen van de regio, die nog steeds tot de armste van China behoort. Door de herders naar de steden te brengen, wil de overheid de toegang tot onderwijs, tewerkstelling en medische voorzieningen verhogen en op die manier bijdragen tot de ‘ontwikkeling’ en de ‘modernisering’ van de Tibetaanse bevolking. De gebieden ontruimen zou daarnaast een oplossing bieden voor de negatieve gevolgen van onder andere overbegrazing.
Critici beweren echter dat de Chinese autoriteiten enkel gebrand zijn op meer controle en integratie van de Tibetaanse bevolking en haar cultuur. Onderzoekers wijzen erop dat de sociale en economische situatie van de Tibetaanse herders door deze migratie meestal niet verbetert, integendeel. Zij moeten zich zien te redden in een vreemde omgeving en met nieuwe middelen die vaak niet volstaan om in hun levensonderhoud te voorzien. Bovendien zouden de door migratie ontruimde gebieden door China gebruikt worden voor de verdere uitbreiding van de infrastructuur, zoals bijvoorbeeld voor mijnontginning. En dat komt het milieu zeker niet ten goede.
Human Rights Watch eist dat de Chinese overheid de gedwongen migraties onmiddellijk een halt toeroept en zoekt naar een oplossing die de rechten en de wensen van de Tibetaanse herders in acht neemt.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift