China sluit zich aan bij Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie

China heeft aangekondigd dat het zich zal aansluiten bij het International Agentschap voor Hernieuwbare Energie (Irena). De toetreding is een belangrijke mijlpaal voor het agentschap.

Irena telt inmiddels bijna 160 landen, maar de toetreding van China is zonder meer een mijlpaal voor het agentschap. Het land is de belangrijkste producent van technologie voor wind- en zonne-energie ter wereld, en met een totale capaciteit van 1140 gigawatt ook wereldwijd de grootste elektriciteitsproducent.

China zet bovendien stevig in op hernieuwbare energiebronnen. Het is wereldleider wat betreft de geïnstalleerde capaciteit aan waterkracht- (249 gigawatt) en windenergie (63 gigawatt), en het krikt die capaciteit jaarlijks sneller op dan welk ander land ook. Wat betreft zonne-energie maakt het land een snelle inhaalbeweging. Er is nu een capaciteit van 7 gigawatt, een vertienvoudiging in amper twee jaar tijd.

Toekomst

“De beslissing van China om toe te treden tot Irena is een mijlpaal in de internationale inspanningen om hernieuwbare energie te promoten”, zegt Adnan Z. Amin, directeur-generaal van het agentschap. “Ik ben verheugd over het vertrouwen dat China ons schenkt en ik kijk uit naar hun deelname aan de wereldwijde inspanning voor een schone energietoekomst voor iedereen.”

Irena werd in 2009 opgericht door Denemarken, Duitsland en Spanje om regeringen van ontwikkelingslanden en industrielanden bij te staan met raad over de technische, financiële en beleidsmatige aspecten van hernieuwbare energie. Het agentschap wil een platform vormen voor de technologische ontwikkeling van waterkracht, zonne- en windenergie, biobrandstoffen en geothermische energie in de hele wereld.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2859   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift