China wint Afghaanse olierechten

De Chinese Nationale Petroleummaatschappij heeft de rechten gewonnen om olievelden in Afghanistan te exploreren en te ontginnen. China, dat door zijn snelle economische groei naarstig op zoek is naar nieuwe oliebronnen, verkrijgt hierdoor mogelijk toegang tot miljoenen vaten olie. Voor de Afghaanse overheid is dit het eerste internationale olie-akkoord in decennia.

  • peretzp Twee mensen pompen water uit de Amu Darja. Een Chinese staatsoliemaatschappij heeft van de Afghaanse overheid groen licht gekregen om olieboringen uit te voeren in het stroomgebied van de rivier. peretzp

‘De Afghaanse ministerraad heeft minister van Mijnbouw Wahidullah Shahrani opgedragen om een contract over olie-exploratie in het stroomgebied van de Amu Darja af te sluiten met de China National Petroleum Corporation (CNPC)’, liet het kantoor van de Afghaanse president Hamid Karzai in een verklaring weten.

Het akkoord, dat 25 jaar geldig is, verleent de CNPC toestemming om olieboringen uit te voeren in het rivierbekken van de Amu Darja, een gebied waarvan grofweg geschat wordt dat het 87 miljoen vaten olie herbergt. De CNPC krijgt ook de toelating om in de noordelijke provincies Sar-e Pol en Faryab een olieraffinaderij te bouwen.

Het contract bepaalt verder dat de CNPC vijftien procent belastingen op de ontgonnen olie en twintig procent aan vennootschapsbelasting zal betalen. Ook moet de Chinese staatsoliemaatschappij zeventig procent van haar winst aan de Afghaanse overheid afstaan.

‘Als de olieprijs de komende 23 jaar rond de honderd dollar blijft, en als het rivierbekken van de Amu Darja daadwerkelijk 87 miljoen vaten olie bevat, schatten we dat onze opbrengst van dit project minstens zeven miljard dollar zal bedragen’, berekende de Afghaanse minister Shahrani.

Afwachten

Hoewel reeds veel inkt is gevloeid over de rijke olievoorraad die zich mogelijk in het rivierbekken van de Amu Darja bevindt, wijzen analisten erop dat het momenteel nog te vroeg is om de winstgevendheid van de Chinees-Afghaanse oliedeal te beoordelen.

‘In zekere zin speculeert China’, vertelde Tony Regan van Tri-Zen, een in Singapore gevestigd adviesbureau, aan de BBC. Volgens hem zal de CNPC eerst een aanzienlijke som geld moeten investeren om het rivierbekken te verkennen alvorens het zal weten hoeveel olie er daadwerkelijk in de grond zit. ‘Het zal vijf tot tien jaar duren vooraleer het bedrijf de aanwezige olie commercieel kan exploiteren’, aldus Regan.

Groeiende investeringen

Ondertussen kondigde Wahidullah Shahrani reeds aan dat in februari van 2012 meer informatie zal worden vrijgegeven over de resultaten van de veiling van olievelden in de provincies Balkh en Herat. De Afghaanse minister onderstreepte hiermee dat de eerste buitenlandse oliedeal niet de laatste zal zijn.

Afghanistan dat ook rijk is aan tal van andere kostbare grondstoffen zoals ijzer, koper, kobalt en goud, lijkt na ruim dertig jaar van oorlog vastberaden om haar bodemrijkdommen via buitenlandse investeringen te gelde te maken. Zo raakte eerder deze maand al bekend dat het land de inschrijving op een deel van zijn goud- en kopervoorraden heeft geopend.

Vooral China en India tonen sterke interesse om de Afghaanse minerale rijkdommen, die tot een waarde van drie triljoen dollar geschat worden, te ontginnen. In tegenstelling tot westerse bedrijven, die omwille van de aanhoudende oorlog veel meer terughoudendheid aan de dag leggen, deinzen China en India niet terug voor de veiligheidsrisico’s die aan investeringen in Afghanistan verbonden zijn. Voor hen primeert het vinden van nieuwe grondstoffen om de grote binnenlandse honger naar energie en industriële input te stillen.

Voor China vormt het oliecontract met de CNPC reeds de tweede grote investering in buurland Afghanistan. In 2008 gaf de Afghaanse regering het Chinese staatsbedrijf China Metallurgical Group al de toestemming om de Aynak kopermijn in de buurt van Kaboel te exploiteren. Verwacht wordt dat deze mijn tegen eind 2014 zal beginnen produceren. 

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift