Chinese planners linken voedselschaarste aan klimaatverandering

In de aanloop naar hun vijfjaarlijkse congres maken de leiders van de Chinese communistische partij zich ernstig zorgen over de hoge voedselprijzen en mogelijke sociale onrust. Het hoofd van het planbureau, Ma Kai, schreef de slechte oogst van dit jaar toe aan de klimaatverandering.
“We staan voor een ernstige situatie”, becommentarieerde Ma Kai de oogst van dit jaar. Meer dan 11 miljoen hectare landbouwgrond is getroffen door de droogte, dat is ruim twee miljoen hectare meer dan het gemiddelde van de voorbije jaren. Volgens de hoogste planner van het land is dat de tol van de klimaatverandering en wordt het landbouwareaal steeds kleiner.
Sinds de hongersnoden onder het bewind van Mao is voedselzekerheid een heilige koe voor de Chinese communisten. Tot nu toe sloeg het land erin een vijfde van de wereldbevolking, 1,3 miljard mensen, te voeden met de opbrengst van slechts zeven procent van de landbouwgrond op aarde.
Volgens Chinese staatsmeteorologen volstaat een temperatuursstijging van één graad om de verdamping van het oppervlaktewater met zeven procent te verhogen. De wetenschappers gaan ervan uit dat de klimaatverandering de jaarlijkse graanoogst met 10 procent zal doen krimpen. Dat zou betekenen dat er nog eens 50 miljoen ton minder beschikbaar zou zijn op een markt die nu al erg gevoelig is voor prijsstijgingen.
In juli steeg de index van Chinese consumptieprijzen tot 5,6 procent, het hoogste niveau in tien jaren en ver boven de drie procent die de regering als doel had gesteld voor het hele jaar. Volgens economen deden de prijsstijgingen voor varkensvlees er in augustus nog een flinke schep bovenop.
De Chinese leiders reageren bijzonder nerveus op de inflatie, omdat op 15 oktober het zeventiende congres van de Communistische Partij moet plaatsvinden. Dat is traditioneel het moment waarop de grote beleidslijnen worden uitgezet en waarop de huidige partijleider Hu Jintao naar alle waarschijnlijk zijn opvolger zal aanduiden.
De communisten zijn niet vergeten dat de democratische protestbeweging van 1989 op het plein van de Hemelse Vrede in Peking ook begon met onvrede over hoge prijzen. De regering doet er dan ook alles aan om de indruk te wekken dat ze het probleem probeert op te lossen. Premier Wen Jiabao maakte eerder dit jaar een rondreis langs varkensboerderijen en -markten om er poolshoogte te nemen.
De regering biedt de varkensboeren subsidies aan en promoot tegelijk gewassen die beter bestand zijn tegen de droogte, zoals aardappelen. Peking riep lokale regeringen ook op strenger toe te zien op prijsafspraken en afzetterij in de voedselsector. Ten slotte kregen de studenten de garantie dat het voedsel in hun kantines niet duurder zou worden, teneinde opstandige gevoelens in de kiem te smoren.
“We hopen dat de universiteitsstudenten de schommelingen in de voedselprijzen correct zullen interpreteren”, verklaarde een woordvoerder van het Ministerie van Onderwijs dinsdag. Dat klonk als een herinnering aan het feit dat de opstand van 1989 was begonnen aan de universiteiten.
Volgens politieke waarnemers is de inflatie ook de reden achter het ontslag vorige week van minister van Financiën Jin Renqing. Eerder waren geruchten over zijn seksuele escapades met talrijke minnaressen schijnbaar per ongeluk naar de pers gelekt. “Ik denk dat het geklungel dat hem wordt toegeschreven meer de maken heeft met inflatie dan met seks”, zegt een anonieme buitenlandse diplomaat in Peking.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3205   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift