Clash van onwetendheid

Aan weerszijden van de Middellandse Zee denken inwoners nog al te vaak in clichés over hun buren aan de overkant van het water. Dat blijkt uit een onderzoek van de Anna Lindh Foundation.

De stichting peilde bij dertienduizend mensen in dertien landen van de Euromediterraanse regio naar hun kijk op eigen waarden en die van “de andere” –de buur aan de andere kant van de Middellandse Zee.

‘Respect voor andere culturen’ en ‘familiebanden’ blijken voor 58 procent van de respondenten in Europa de belangrijkste waarden te zijn die ze aan hun kinderen willen doorgeven. Voor de respondenten in het zuiden en het oosten van het Middellandse Zeegebied is religie de belangrijkste waarde. Maar wanneer gevraagd naar de waarden van “de andere”, overschat elke groep het heersende imago van die andere. In het zuiden en oosten van het Middellandse Zeegebied wordt individualisme als het belangrijkste kenmerk van Europeanen beschouwd. Men noemt zelfstandigheid in de opvoeding als belangrijkste waarde. Langs de andere kant schrijven Europeanen ‘familiebanden’ als belangrijkste waarde toe aan de mensen die aan de andere kant van de Middellandse Zee wonen.

Maar er is ook goed nieuws. Respondenten in de dertien landen hebben de neiging om meer positieve dan negatieve aspecten aan de Euromediteraanse regio te linken. Bij ruim driekwart roept de regio gastvrijheid, levensstijl en lekker eten op. Ze vinden dat het gebied een gemeenschappelijke geschiedenis en cultureel erfgoed deelt. Toch verwijst zeven op tien ook naar de negatieve kanten. Vooral Europeanen zien de regio als bron van conflicten.

De enquête stemt de verantwoordelijken binnen de Anna Lindh Foundation positief. ‘De gemeenschappelijke kenmerken zijn groter dan de verschillen, ook wanneer het over normen en waarden gaat’, zegt voorzitter André Azoulay. ‘Religie is de belangrijkste waarde in het Zuiden, maar als je doorvraagt blijken universele waarden zoals mensenrechten even belangrijk te zijn. Europeanen, die religie veel minder vaak noemen, vinden zaken zoals familiebanden enorm belangrijk’. En dus, besluit de stichting, als er al een clash is tussen de twee kanten, dan is het veeleer een clash van onwetendheid.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur