CO2-opslag kan grondwater aantasten

De opvang en opslag van CO2, een mogelijke oplossing voor het klimaatprobleem, is niet alleen duur en onzeker. Volgens een nieuw onderzoek kan de opslag van CO2 in grondlagen ook de grondwaterkwaliteit aantasten.

CO2-intensieve sectoren stellen “CCS”, het opvangen en opslaan van CO2 diep in de grond, graag voor als potentiële oplossing voor het broeikaseffect. Met name voor steenkoolcentrales kan CCS een toekomst bieden in een wereld die steeds strenger toeziet op CO2-uitstoot.

Milieuverenigingen voeren aan dat de techniek nog verre van bewezen is en bovendien erg duur is. Uit nieuw onderzoek van de Duke Universiteit blijkt nu dat er ook negatieve effecten kunnen zijn als koolstofdioxide ontsnapt en in waterlagen terechtkomt. Het gas kan er reageren met mineralen en het drinkwater ongeschikt maken voor consumptie.

De onderzoekers namen stalen van grondlagen net boven plaatsen die getipt worden als mogelijke CCS-sites in Maryland, Virginia, Texas en Illinois. Die stalen werden een jaar lang blootgesteld aan CO2.

“De chemische samenstelling van de grondwaterstalen werd significant veranderd door de toevoeging van CO2”, schrijven de onderzoekers in Environmental Science & Technology. Vooral de stijgende zuurtegraad van het water zorgt voor problemen. Daardoor begonnen sedimenten op te lossen en stegen de concentraties zink, ijzer en cadmium soms met meer dan een factor tien. In sommige gevallen stegen de concentraties tot boven de drempels die het Amerikaanse Milieuagentschap EPA veilig acht.

“We ontdekten dat er een reële mogelijkheid is van vervuiling, maar er zijn manieren om die te vermijden”, zegt Robert B. Jackson, hoogleraar Biologie en Klimaatverandering aan de Duke University. “De geologische criteria die we identificeerden kunnen helpen bij het kiezen van de sites”.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3195   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift