CO2-projecten houden de adem in (*)

De komende dagen worden beslissend voor internationale projecten om fabrieken in landen als Egypte minder vervuilend te maken. Als de onderhandelaars in Kopenhagen een goed akkoord bereiken over de voortzetting van de koolstofhandel, krijgen de veelbelovende initiatieven de wind in de zeilen. Maar voorlopig ligt alles stil.
Het Clean Development Mechanism (CDM), een van de instrumenten van het Protocol van Kyoto, laat rijke landen toe hun reductieverplichtingen na te komen door toe te investeren in projecten die de uitstoot van broeikasgassen in ontwikkelingslanden verminderen. Projecten die goedgekeurd worden door de VN, leveren de initiatiefnemers koolstofkredieten op die internationaal verhandeld kunnen worden.

Onzekere toekomst


Maar de toekomst van de emissiehandel is onzeker na 2012, wanneer het huidige regime afloopt. De Europese Unie, die tot hiertoe 80 procent van alle verhandelde koolstofkredieten kocht, is ontevreden over de grote hoeveelheid goedkope en twijfelachtige kredieten die uit China en een aantal andere landen komen. De Europeanen willen het algemene CDM-mechanisme in de groeilanden laten uitdoven en het vervangen door een aanpak die op de zwaarst vervuilende sectoren mikt.
De ontwikkelingslanden hopen dan weer dat er in Kopenhagen verregaande reductiedoelstellingen worden afgesproken. Dat zou de rijke landen dwingen nog veel meer te investeren in CDM-projecten. De ontwikkelingslanden willen ook dat dergelijke projecten sneller en goedkoper goedgekeurd worden.
Voorlopig durft niemand zijn geld verwedden op de afpsraken die in Kopenhagen uit de bus zullen komen. Rafik Georgy, CDM-adviseur van de Egyptische Autoriteit voor Nieuwe en Hernieuwbare Energie (NREA), denkt dat de deelnemers aan de conferentie de looptijd van het CDM-mechanisme zullen verlengen tot na 2012. Maar het zou wel nog eens tot een jaar extra kunnen duren vooraleer de bindende afspraken er zijn die het fundament vormen van het systeem.

Lange terugverdientijd


En dus kijkt iedereen voorlopig de kat uit de boom. “De bedrijven lijken te wachten op wat Kopenhagen oplevert alvorens verder te werken”, zegt Amr Abdel Aziz, de voorzitter van Integral Environmental Solutions, een Egyptisch milieuadviesbureau.
Dat ligt voor de hand: de terugverdientijd van investeringen in schone technologie is behoorlijk lang. “Door de band duurt het vier tot vijf jaar vooraleer een project inkomsten oplevert, en dan kan er zeven tot veertien jaar geld worden verdiend”, zegt Richard Szudy, de voorzitter van IDEA Egypt. Die onderneming heeft met steun vanuit Canada een project lopen om steenbakkerijen te doen overschakelen op milieuvriendelijkere brandstof. “Als er na 2012 opeens geen koolstofmarkt meer is, kunnen de investeringen nooit worden terugverdiend.”
De wereldwijde emissiehandel is ongeveer 130 miljard dollar waard. Bijna drie kwart van dat bedrag gaat naar China. Egypte is in vergelijking daarmee onbeduidend, met vijf goedgekeurde projecten en tien nieuwe initiatieven, die momenteel nog gecontroleerd worden. Maar er staan nog veertig verdere projecten op stapel. De 55 projecten samen kunnen Egypte helpen zijn uitstoot van broeikasgassen met 8,5 miljoen ton CO2-equivalent te verminderen.
Volgens kenners kunnen er snel nog veel meer projecten opduiken als de onderhandelaars in Kopenhagen beslissen het CDM-mechanisme te verlengen of uit te breiden, de financiering ervan vergemakkelijken en de forse registratiekosten verlagen. Maar Szudy van IDEA Egypt waarschuwt dat Egypte zich ook zelf zal moeten inspannen om niet uit de boot te vallen. CDM-projecten in Egypte doen er soms jaren over om alle nodige lokale vergunningen te krijgen. Er zijn ook te weinig erkende bedrijven die projecten kunnen valideren. De wachttijd voor zo’n validatie is daardoor in Egypte al opgelopen tot 18 tot 24 maanden.
(*) Dit artikel maakt deel uit van een reeks bijdragen van IPS naar aanleiding van de klimaatconferentie in Kopenhagen. ‘Planeet Kopenhagen’ startte op 23 november en loopt tot het einde van de conferentie op 18 december.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift