Colombia herziet versie over aanval in Ecuador

Colombia heeft zijn versie van de aanval op een FARC-kamp in Ecuador flink herzien. Ondertussen besloot de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) de aanval te “verwerpen”, maar niet te “veroordelen”.
Een commissie van de OAS onderzocht de aanval die het Colombiaanse leger op 1 maart uitvoerde op een kamp van de linkse FARC-rebellen in buurland Ecuador. Bij die aanval kwam “Raúl Reyes”, een van de zeven FARC-leiders, om het leven. In het rapport dat de OAS-leden deze week op een top in Washington ontvingen, heeft Bogotá zijn versie sterk gewijzigd.
De Colombiaanse defensieminister Juan Manuel Santos had op 1 maart verklaard dat zijn soldaten alleen doelwitten in Colombia hadden willen bombarderen, vlakbij de grens, toen hun helikopter werd aangevallen en een Colombiaanse soldaat daarbij omkwam. Toen bleek dat de aanval vanop Ecuadoraans grondgebied kwam, 1,8 kilometer over de grens, besloten de Colombianen conventionele bommen te gooien zonder het Ecuadoraanse luchtruim binnen te dringen.

Laser


In de nieuwe versie zegt Colombia dat het aanvankelijk een kamp op eigen grondgebied wilde aanvallen, omdat Reyes zich daar zou bevinden. Toen er informatie kwam dat Reyes zich op Ecuadoraans territorium bevond, besloten de militairen beide kampen aan te vallen, maar zonder het luchtruim van het buurland te schenden. Bogotá geeft wel toe dat de Colombiaanse soldaat in Ecuador omkwam en zijn lichaam naar Colombia werd gebracht, samen met dat van “Reyes” en een andere vermeende guerrillero. De Colombiaanse pers had zondag al onthuld dat de soldaat in de gebombardeerde zone onder een vallende boom was terechtgekomen.
Ecuador houdt in het rapport vol dat Colombia zijn luchtruim geschonden heeft. Volgens het Ecuadoraanse leger werden tien GBU-12-bommen van 250 kilogram gegooid door vliegtuigen die zich in het Ecuadoraanse luchtruim bevonden. De GBU-12 (GBU staat voor Guided Bomb Unit) is een lasergeleid precisiewapen. De raket heeft geen eigen propulsiesysteem, waardoor de piloot relatief dicht bij zijn doelwit moet komen.
Om GBU-12-bommen te lanceren is geavanceerde technologie nodig en die heeft Colombia niet, zegt Ecuador. President Rafael Correa betwijfelt ook of Colombia het internationale humanitaire recht wel gerespecteerd heeft. Volgens hem zijn er verschillende lichamen gevonden met “kogelwonden in de rug, afgevuurd vanop korte afstand”, alsof ze geëxecuteerd waren.

Verwerpen


Ondertussen hebben de regeringsleiders van de OAS een standpunt ingenomen over de aanval. Na 14 uur overleg hebben ze beslist dat de OAS de Colombiaanse aanval “verwerpt”. Het sterkere “veroordeelt” bleef achterwege, tot tevredenheid van Colombia.
De VS schaarden zich niet ten volle achter de resolutie. Ze vinden dat Colombia het recht heeft om uit “wettige zelfverdediging” te handelen, zoals artikel 22 van het OAS-Charter bepaalt. De uiteindelijke tekst van de resolutie verwijst niet naar dat artikel.
De resolutie stelt wel dat Colombia artikels 19 en 21 van het Charter heeft geschonden. Volgens artikel 19 is het verboden zich “rechtstreeks of onrechtstreeks, en om welke reden ook, in de binnenlandse of buitenlandse aangelegenheden van een ander land” te mengen. Artikel 21 bepaalt dat “het territorium van een Staat onschendbaar (is); het mag geen voorwerp zijn van een militaire bezetting (…), zelfs niet van tijdelijke aard.”
Bovendien benadrukt de resolutie dat het gebruik van geweld, of de dreiging met het gebruik van geweld, “in geen enkele omstandigheid” toegestaan is en dat op het soevereiniteitsprincipe geen enkele uitzondering mogelijk is.
De OAS vermeed opnieuw de FARC als een “terroristische” groep te bestempelen; Bogotá, Washington en de Europese Unie doen dat wel. Op verzoek van Colombia herhaalde de resolutie wel het “krachtige gezamenlijke standpunt” van de OAS-leden tegen “het optreden van ongeregelde groepen en criminele organisaties, vooral die met banden met de drugshandel”.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift