Colombia overweegt intrekking mijnbouwconcessies in Amazonegebied

De Colombiaanse regering overweegt mijnbouwconcessies in beschermde delen van het Amazonegebied in te trekken. Cijfers over de ontbossing in het Colombiaanse deel van het Amazonewoud geven aan dat de helft van de bossen er verdwenen kan zijn tegen 2030.

De beslissing om mijnbouwconcessies in te trekken is nog niet genomen, maar het voornemen alleen al is al groot nieuws, zegt Martín von Hildebrand, directeur van de Stichting Gaia Amazonas, een Colombiaanse organisatie die ijvert voor de belangen van de inheemse bevolking in het Amazonegebied.

Beschermd gebied

Het gaat om concessies in beschermde gebieden. Nationale parken omvatten ongeveer 7 miljoen hectare in het Colombiaanse Amazonegebied. Daarnaast zijn er 4,8 miljoen hectare strategisch belangrijke gebieden waar het Ministerie van Defensie de baas is.

In het Colombiaanse Amazonegebied zijn er 138.571 hectare mijnbouwconcessies toegekend. Er zijn bovendien nog niet behandelde aanvragen voor ongeveer 5,4 miljoen hectare, volgens het Ministerie van Mijnbouw en Energie.

Het gevolg van het intrekken van de vergunningen kan betekenen dat de mijnbouw verhuist naar andere Amazonegebieden die niet beschermd zijn. “Helaas moeten we er rekening mee houden dat, wanneer bepaalde gebieden beschermd worden, de mensen die daar op zoek zijn naar mineralen zich verplaatsen naar andere gebieden waar die bescherming niet bestaat”, zegt von Hildebrand.

Amazone-index

Op 26 oktober presenteerde de organisatie Amazone-index 2030 een gelijknamige studie over de staat van de Amazoneregio in Colombia. De studie is vernieuwend omdat ze naast sociale, economische en institutionele aspecten ook de staat van het milieu en de verworvenheden van de inheemse bevolking in rekening brengt. Elke parameter heeft een gewicht van twintig procent.

De organisatie Amazone-index 2030 is een samenwerkingsverband tussen verschillende kleinere organisaties die ijveren voor duurzaamheid en levenskwaliteit in het Amazonegebied. De naam wijst op het feit dat in 2030 meer dan de helft van het Amazonewoud vernield of in slechte staat kan zijn als het huidige tempo van ontbossing aanhoudt.

Volgens het onderzoek scoren verschillende departementen (te vergelijken met provincies) in de Amazoneregio onder meer slecht op het vlak van bescherming van ecosystemen. Het departement Cauca brengt het er het slechts af, Vaupés het best. De institutionele dimensie levert over de hele lijn de slechtste resultaten op. Op de criteria goed bestuur, veiligheid en rechtspraak scoren alle departementen matig, voor het criterium toegang tot informatie doen alle departementen het ronduit slecht. Vier departementen behalen minder dan de helft op de totaalscore, terwijl de andere zes departementen net boven de 50 procent uitkomen. Het departement Meta staat er het slechtste voor met 37,8 procent, het departement Amazonas het beste met 58,5 procent.

Ook de cijfers over de toestand van het milieu in de Colombiaanse Amazoneregio lopen ver uiteen. In het Caquetá is al bijna de helft van het oorspronkelijke regenwoud voor de bijl gegaan, in Putumayo een vierde. Die twee provincies tellen veel inwijkelingen, weinig inheemse bewoners en relatief veel stadjes en wegen. In de provincies Amazonas, Vaupés en Guainía , waar veel meer indianen leven en er veel minder steden en wegen zijn, is de ontbossing nog veel minder ver gevorderd.

Het Amazonegebied in Colombia beslaat 483.164 vierkante kilometer, 42 procent van het totale grondgebied van Colombia.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3093   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift