'Communautaire kwesties zijn geen prioriteit'

Het Vlaams ABVV, ATTAC Vlaanderen en LEF roepen politici en kiezers op om van communautaire kwesties geen prioriteit en zeker geen breekpunt te maken.

Op een moment dat:
- ons land deelt in de brokken van de wereldwijde financiële en economische crisis en dat de mechanismen die tot deze crisis geleid hebben (speculatie, bonussen …) in ere hersteld zijn
- de euro bedreigd wordt
- het in België bedrijfssluitingen en herstructureringen regent en dat er 600.000 werklozen zijn,
- de armoede toeneemt (nu al 15% van de bevolking en 5% van de werkenden),
- de eindeloopbaanregelingen in vraag gesteld worden
- de ontslagregeling voor arbeiders tot de slechtste van Europa behoortOp een moment dat:
- ons land deelt in de brokken van de wereldwijde financiële en economische crisis en dat de mechanismen die tot deze crisis geleid hebben (speculatie, bonussen …) in ere hersteld zijn
- de euro bedreigd wordt
- het in België bedrijfssluitingen en herstructureringen regent en dat er 600.000 werklozen zijn,
- de armoede toeneemt (nu al 15% van de bevolking en 5% van de werkenden),
- de eindeloopbaanregelingen in vraag gesteld worden
- de ontslagregeling voor arbeiders tot de slechtste van Europa behoort
- de gezondheids- en ouderenzorg onderbemand is 
- de aantasting van het leefmilieu onze gezondheid en het voortbestaan van onze planeet bedreigt
- de fiscaliteit schreeuwend onrechtvaardig is,
- de openbare dienstverlening steeds meer onder druk komt te staan door liberalisering, privatisering en commercialisering
- er te veel ernstige problemen zijn om op hier op te noemen
Op zo’n moment is het voor ons onbegrijpelijk en onverantwoord dat de regering valt over het al dan niet splitsen van een kiesarrondissement en nog meer onbegrijpelijk en onverantwoord dat er niet eens een poging ondernomen werd om een andere coalitie op de been te brengen.
Wij vragen met aandrang aan de politici dat bij de gesprekken voor de vorming van een nieuwe regering na de verkiezingen de prioriteit gegeven wordt aan bovengenoemde ernstige problemen en dat van een akkoord over communautaire en institutionele aspecten geen voorafgaande voorwaarde en nog minder een breekpunt gemaakt wordt.
De kiezer kan in deze ook iets doen. Hij/zij kan in de kiescampagne de kandidaten bevragen en hij/zij kan zijn mening geven in debatten, meetings, via e-mail en andere moderne communicatiemiddelen. Hij/zij kan aankondigen dat hij/zij zeker niet zal stemmen voor kandidaten die van institutionele of communautaire vraagstukken een breekpunt wil maken.
En als hij/zij daar allemaal geen tijd of goesting heeft volstaat dat hij/zij in het stemhokje de keuze maakt voor kandidaten die de prioriteiten stellen zoals wij van de politici vragen.
De toestand is ernstig. Dus: alle hens aan dek !
Caroline Copers (Algemeen Secretaris Vlaams ABVV), Eddy Van Lancker (Federaal Secretaris ABVV) , Eric Goeman (Woordvoerder ATTAC Vlaanderen), Michel Vanhoorne (Coördinator van LEF)  

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift