Conflict in Darfur geen stap dichter bij oplossing

Bijna vier jaar nadat in Darfur een bloedig conflict uitbrak, klinken alom oproepen om meer inspanningen te leveren om een einde te maken aan het geweld in de West-Sudanese regio.
Gedurende de laatste twee maanden is het geweld in Darfur opnieuw opgelaaid. Volgens hulporganisaties leidt dat ertoe dat duizenden burgers vluchten naar berggebieden, waar ze van elke hulp zijn verstoken.

De Sudanese regering botst met een coalitie van rebellen, het Nationaal Bevrijdingsfront, die in mei van dit jaar weigerde het vredesakkoord voor Darfur te tekenen in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja.

Het akkoord volgde na gesprekken tussen de Sudanese autoriteiten de rebellen van de Sudanese Bevrijdingsbeweging (SLM) en de Beweging voor Rechtvaardigheid en Gelijkheid (JEM). Een van de facties van de SLM tekende het akkoord, maar het werd verworpen door een andere SLM-factie en de JEM.

Het Nationaal Bevrijdingsfront is vooral actief in het noorden van Darfur, waar burgers slachtoffer werden van bombardementen door overheidstroepen, zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in New York.

Darfur lijdt vooral onder gewelddadige acties tegen de etnische groepen Furs, Masaalits en Zaghawa’s. Die bevolkingsgroepen zouden sympathiseren met de rebellen, die de wapens opnamen omdat hun regio door de autoriteiten achtergesteld zou zijn. Zowel de overheidstroepen als hun bondgenoten, Arabische milities die bekend staan als de Janjaweed (mannen op paarden), worden beschuldigd van het aanvallen van burgers. In de regio bestaan al heel lang spanningen over landeigendom tussen de gesettelde Furs, Masaalits en Zaghawa’s en nomadische Arabieren.

Hulpverleners werden recent ook zelf ook doelwit van het geweld, wat leidde tot de verplaatsing van 71 stafleden van hulporganisaties uit Gereida in het zuiden van Darfur. Gewapende mannen zouden de kampen van verschillende hulporganisaties zijn binnengedrongen. Ze bedreigden personeel, namen communicatieapparatuur in beslag en stalen vervoermiddelen en geld.

Nu deze hulpverleners geen bijstand meer kunnen verlenen aan het groeiende aantal ontheemden, bestaat de angst dat de humanitaire situatie zal verslechteren. Ongeveer 130.000 mensen zijn gevlucht naar Gereida. De stad telt het grootste aantal vluchtelingen in Darfur.

In totaal werden deze maand vierhonderd hulpverleners verhuisd naar veiliger oorden. Het gaat om de grootste verplaatsing sinds de hulpverlening in Darfur begon. Tussen juli en september 2006 werden elf hulpverleners in Darfur vermoord, blijkt uit informatie van de hulporganisaties

Tot nu toe heeft het conflict in Darfur naar schatting 200.000 mensen het leven gekost. Ongeveer 2,5 miljoen mensen raakten ontheemd, blijkt uit cijfers van de VN. De Verenigde Staten betitelden de moordpartijen in Darfur als ‘genocide’.

De Sudanese autoriteiten worden ervan beschuldigd weinig te doen om het conflict in de regio op te lossen, ondanks hun ondertekening van het vredesakkoord in mei. Volgens berichten zouden functionarissen in principe akkoord zijn met de komst van een VN-macht. De VN-troepen zouden troepen van de Afrikaanse Unie (AU), die al in de regio zijn, moeten ondersteunen. Eerder verwierpen de autoriteiten een dergelijk plan.

Momenteel zijn 7.000 militairen van de Afrikaanse Unie in Darfur gestationeerd. De regio heeft ongeveer de oppervlakte van Frankrijk. De autoriteiten willen dat de AU het commando houdt over de uitgebreide vredesmacht. Tot op dit moment is nog niet bekend hoe groot de uitbreiding zal zijn.

“Degenen die het conflict sinds 2003 aansturen, zijn kennelijk bang dat een grote VN-macht in Darfur uiteindelijk zal leiden tot vervolging door het Internationaal Strafhof (ICC)”, zei Human Rights Watch in een rapport van oktober. HRW verwees naar een aanbeveling van de VN-Veiligheidsraad om hoge verantwoordelijken in Darfur aan te klagen en nader onderzoek in te stellen naar de werkwijze van de autoriteiten in Khartoem.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3153   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift