"Cubaanse officieren hebben te grote invloed in leger Venezuela"

Volgens de Venezolaanse generaal Antonio Rivero gaat de Cubaanse invloed in het leger van Venezuela te ver. Rivero vroeg zijn ontslag aan uit protest tegen de buitenlandse invloed.
De invloed van Cuba op het Venezolaanse leger is zo groot dat generaal Antonio Rivero het over “cubanisering” heeft. Cubaanse officieren “zijn betrokken bij de planning en organisatie van de militaire regio’s, de genie, de bewapening, de communicatie, de voorschriften van het Strategisch Operationeel Commando en de rekrutering en training, zelfs van sluipschutters”, zei Rivero aan IPS nadat hij zijn ontslag had ingediend.
De buitenlandse aanwezigheid “gaat verder dan wat toegestaan zou mogen zijn, ze komt op strategische terreinen en brengt onze soevereiniteit in gevaar aangezien ze bij informatie kan die een land dat morgen bondgenoot van onze vijand kan zijn, niet mag krijgen.”

Zwakkeling


Het is voor het eerst dat zo’n prestigieus officier openlijk over de Cubaanse invloed op het Venezolaanse leger praat. Nadat Chávez in 1999 aan de macht was gekomen, was Rivero jarenlang directeur van de Burgerbescherming bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nadien leidde hij een legerdivisie in het zuiden van het land.
In zijn wekelijkse radio- en televisieprogramma “Aló presidente” noemde Chávez de generaal “een zwakkeling” die bevelen weigerde te aanvaarden. “Hij had zijn carrière mooi kunnen afsluiten, waardig met pensioen kunnen gaan, maar in de plaats daarvan koos hij ervoor de praatjes van de vijand te herhalen.”
Chávez geeft toe dat Cubaanse officieren meewerken met het Venezolaanse leger maar dat gaat volgens hem niet verder dan assistentie bij bijvoorbeeld de opslag van munitie of de reparatie van tankradio’s.

Politisering


De regering besliste onlangs 173 officieren met pensioen te sturen die al jaren geen opdracht of bevoegdheid meer hadden omdat ze zich niet konden vinden in het beleid van president Chávez. Nog enkele honderden andere officieren bevinden zich in dezelfde situatie maar blijven voorlopig deel uitmaken van het leger. Chávez heeft publiekelijk gevraagd dat militairen die zijn strategie niet delen, het leger zouden verlaten.
Rocío San Miguel, directeur van de niet-gouvernementele organisatie Burgercontrole op Veiligheid, Defensie en Leger, zegt de maatregel “de politisering van het nationale strijdkrachten versnelt, wat ingaat tegen wat de grondwet bepaalt.” Volgens artikel 328 van de grondwet mag politiek lidmaatschap niet in het leger en moeten de militairen “volledig in dienst van de natie staan en in geen enkel geval in dienst van een persoon of politieke voorkeur.”
Chávez besliste onlangs ook de lonen van de militairen met 40 procent op te trekken, van soldaten tot generaals. De president “probeert met die maatregelen te tonen dat het leger van hem afhangt, hem steunt en dat er geen ruimte is voor iets anders”, zegt San Miguel.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift