Dansende boeren voor voedselsoevereiniteit op Brusselse Zuidmarkt

Enkele tientallen leden van de Belgische beweging voor voedselsoevereiniteit voerden in het kader van Wereldvoedseldag gisteren (16 oktober) actie op de Brusselse Zuidmarkt. Met een traditionele Japanse krijgsdans zette het collectief met de hak in de hand de eisen uit de Europese verklaring voor voedselsoevereiniteit kracht bij.

  • Met een traditionele Japanse krijgsdans zette de Belgische beweging voor voedselsoevereiniteit haar eisen kracht bij.

De actievoerders waren zowel boeren, consumenten als leden van milieu- en Noord-Zuid-ngo’s. Ze kregen het gezelschap van leden van de Braziliaanse beweging voor landloze boeren en van boeren uit Guatemala, die momenteel op uitnodiging van enkele ngo’s in ons land getuigen over hun strijd voor landrechten.

Het idee voor de actie ontstond op het Europees Forum voor Voedselsoevereiniteit dat in augustus plaatsvond in Oostenrijk. Meer dan 400 burgers uit 34 Europese landen, waaronder ook 20 Belgen, verzamelden zich toen om een Europese verklaring voor voedselsoevereiniteit op te stellen.

Eisen voor voedselsoevereiniteit

Volgens deze verklaring is voedselsoevereiniteit het recht van volkeren om hun eigen voedsel- en landbouwsysteem democratisch zelf te bepalen, zonder schade te berokkenen aan andere mensen of het milieu. Om voedselsoevereiniteit in praktijk om te zetten, bevat de verklaring een mix van sociale, economische en ecologische eisen, die de manifestanten met hun actie op de Zuidmarkt in de verf zetten.

De eisen omvatten een veilige en gezonde voeding, geproduceerd met respect voor de natuur en dierenwelzijn, met waardige werkomstandigheden en met kortere marktketens. De actievoerders willen ook zeggenschap over het gemeenschappelijk erfgoed aan zaden, landbouwdieren, land, water en lucht, en landbouwkennis.

Om te komen tot voedselsoevereiniteit is volgens de actievoerders ook een nieuw internationaal landbouwbeleid nodig. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU zou volgens hen moeten gebaseerd zijn op de principes van voedselsoevereiniteit en de controle op internationale handel in landbouwproducten zou uit handen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) moeten genomen worden en ondergebracht worden bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO).

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2851   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift