De afbouw van het hukousysteem

De laatste drie jaren werden uit diverse Chinese megasteden initiatieven bekend die op termijn moeten leiden tot de opheffing van deze onzichtbare Chinese hukoumuur, die in de steden de rechten beperkt van migrantenarbeiders van het platteland.

  • CC Ming Xia Arbeidsmigranten in Beijing. CC Ming Xia

Shanghai beloofde dat personen die de tijdelijke verblijfsvergunning cumulatief 7 jaar hebben, een hukou met permanent verblijfsrecht zouden krijgen. 3.000 personen kregen nadien deze definitieve verblijfsvergunning. Volgens topverantwoordelijken zullen tijdens de nieuwe pilootfase van drie jaar geen quota opgesteld worden van toegelaten nieuwe stedelingen, maar zou dit wel kunnen in de definitieve regeling nadien.

De vereiste verblijfsperiode van 7 jaar in de stad, het betalen van belastingen en van sociale zekerheid kan in die periode worden verkort voor hooggekwalificeerde technici en zakenlui die hoge financiële bijdragen tot de stad maken (gedurende 3 jaar 1 miljoen taksen betalen). Volgens onderdirecteur Mao Dali behoren migranten ook tot de gegadigden, vooral arbeiders in de vooruitstrevende nijverheden. Ook zij die werkten in onderwijs, gezondheidszorg en landbouw in de randgebieden van Shanghai met vijf jaar ervaring komen in aanmerking.

In navolging van een initiatief uit Zhongshan in Guangdong wil de hoofdstad Beijing het toekennen van een hukou of permanent verblijf koppelen aan een puntensysteem. Een hogere scholingsgraad en een vast verblijf betekent meer punten en een voldoende score levert de hukou op. Het is Beijings Consultatieve Commissie die de standaarden aan het opstellen is. Volgens de Beijing Times wordt tegen binnen 5 jaren ook voorbereid dat niet-hukou-houders ook kunnen genieten van sociale diensten.

Guangzhou

In de stad Guangzhou zal het verschil langzaam verdwijnen tussen personen met een landelijke- en een niet-rurale registratie en deze hervorming zou vijf jaar in beslag nemen. Guangzhou is de hoofdstad van de provincie Guangdong die het meest migrantenboeren telt van alle provincies, namelijk 26 miljoen.

De provincie denkt er ook aan om het puntensysteem dat voor migranten geldt in Zhongshan, uit te breiden. Onder dat 100 puntensysteem krijgt de migrant meer punten naargelang hij meer diploma’s of certificaten heeft en naargelang zijn investering of aankopen van eigendom. Migranten met 60 punten of meer krijgen gratis gezondheidszorg voor hun baby’s en gratis vaccinaties voor de kinderen; met 70 punten kan je gratis beroepsvorming krijgen; 80 punten geven recht op onderwijs van de kinderen in de publieke scholen en 100 punten levert het burgerschap op in de stad.

Guangdong wil 880.000 migranten een stedelijke hukou geven zodat ze beter zouden geïntegreerd worden en zich meer zouden thuis voelen in de stad. Het bestuur gelooft dat de stedelijke diensten dit aantal aankunnen. Daardoor wordt een begin gemaakt met de blijvende integratie van 30 miljoen migranten in de provincie. Ook zal de provincie 400.000 bijkomende migranten verzekeren tegen arbeidsongevallen en 10.000 subsidiëren om zich bij te scholen in instellingen van hoger onderwijs.

Daarnaast zouden ook de politietaksen die de migranten moesten betalen, geschrapt worden. Guangdongs onderpartijvoorzitter Zhu Mingguo deelde op zijn Volkscongres mee dat vorig jaar voor de eerste keer 50 migranten werden gerekruteerd als ambtenaar en dit jaar zal dit aantal door de sociale diensten verhoogd worden tot 120. 130 zouden ook terecht kunnen bij de ambtenarij op kantonniveau. Zhu, die sprak na een partijplenum, vindt dat alle lokale overheden met een grote migrantenconcentratie enkelen moet aanwerven als raadgever. Voor elke 10.000 personen wil hij minstens 5 sociale organisaties die hen diensten verlenen, waarbij de sociale werkers 10 % van de bevolking moeten uitmaken.

Tenslotte vindt Zhu dat de migranten ook zullen genieten van het puntensysteem dat moet leiden tot het bekomen van het stedelijk verblijfsrecht. Het nieuw systeem dat één jaar oud is, leverde al 100.000 migranten een stedelijke hukou op.

Chengdu

Ook Sichuan’s hoofdstad Chengdu wil komaf maken met de hukou en tot een integratie komen tegen 2012, aldus Qin Daihong, vicedirecteur van het stedelijk coördinatiecomité. Rurale bewoners zullen zich kunnen registreren in de stad en omgekeerd. Nieuw in de politiek is dat de boeren -in tegenstelling tot in Chongqing- hun recht niet verliezen op hun grond na hun verhuis. Voortaan krijgen de 3 miljoen migranten in Chengdu dus een permanente verblijfskaart met rechten betreffende gezondheidszorg, opvoeding en transport.

De migranten kunnen de aanvraag doen na één maand verblijf, maar krijgen de permanente verblijfskaart als ze aan specifieke voorwaarden voldoen zoals eigenaar te zijn van een appartement van 70 vierkante meter. Gehoopt wordt dat het initiatief niet tot een overrompeling zal leiden van de klassen. De stad hoopt dat door de boeren een huis in de stad te geven en toegang tot de stedelijke diensten, zij hun landelijke bouwgrond zullen willen opgeven. Volgens de stad waren eerder al lossere maatregelen getroffen waarvan 2 miljoen migranten konden profiteren.

Chongqing

In Chongqing is de nieuwe hukou-politiek minder populair bij de migranten dan verwacht: de migranten krijgen wel toegang tot de stedelijke sociale diensten, maar verliezen wel hun grond na 3 jaar. Blijkt dat de sociale verschillen niet zo ver uiteen liggen: een landelijke bewoner heeft recht op 21 sociale diensten of toelagen, terwijl dit voor de stedelingen 10 bedraagt. De afschaffing van de landbouwbelasting en recentelijk de toelage aan ruralen bij de aanschaf van huishoudtoestellen maakten de kloof stad-platteland al minder diep.

De regering heeft in februari de voorwaarden gepreciseerd waarbij kleine- en middelgrote steden hun migranten een stedelijke status moeten toekennen en zo toegang te geven tot de stedelijke diensten. De grote steden mogen hun bevolkingsaantal blijven controleren, lees afremmen.

Op een website van de regering stond dat ze streeft naar een proactieve en stabiele hervorming van dit hukou-systeem. De steden worden hiervoor onderverdeeld in 3 soorten. In kantonsteden (landelijke steden) zou iedereen met een stabiel werk en verblijf (gehuurd of eigenaar) een hukou moeten krijgen. In middelgrote steden met districten zou een migrant er meer dan 3 jaar moeten gewerkt hebben en over een stabiele woonplaats moeten beschikken om voor de stedelijke hukou in aanmerking te komen voor hem en zijn gezin. In de megasteden als Peking, Shanghai, Tianjin en Chongqing moet het bevolkingsaantal “redelijk blijven en onder controle gehouden worden”.

Dit artikel verscheen eerder op chinasquare.be.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2790   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.