De botsende belangen van de EU en Centraal-Amerika

De Europese Unie (EU) onderhandelt deze week in Brussel met de Centraal-Amerikaanse landen over een Associatieakkoord. De bedoeling is om in 2009 een akkoord klaar te hebben, dat de politieke dialoog tussen de regio’s verbetert, de samenwerking versterkt en een vrijhandelszone creëert.
De Europese Commissie zit van 14 tot 18 juli in Brussel samen met vertegenwoordigers van Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama voor de vierde onderhandelingsronde over het Associatieakkoord tussen de Europese Unie en Centraal-Amerika. Een driehondertal afgevaardigden en mensen uit de civiele samenleving reisden hiervoor af naar Brussel.
De belangen van de EU botsen met de noden van de Centraal-Amerikaanse landen, die momenteel getroffen worden door de hoge voedselprijzen. Volgens Oxfam-Solidariteit wil de EU vooral de rechten van de investeerder vergroten en de vrijheid om handel te drijven bevorderen. De Europese belangen situeren zich verder in de energie- en watersector, in tegenstelling tot de Centraal-Amerikaanse bekommernissen om landbouwexport en illegale migratie naar Europa.

Identieke wederzijdse verplichtingen


Aanvankelijk wilde de EU onderhandelen vanuit een tabula rasa. De huidige tegemoetkomingen van de EU tegenover Centraal-Amerika op gebied van landbouw zouden worden weggevaagd en tussen beide handelsblokken zou een volledige wederkerigheid gelden. De voorzitter van de Commissie van Internationale handel van het Europees Parlement, Helmuth Markov, trok aan de alarmbel en stelde voor om de Andeslanden een verbeterde vorm van het huidige regime aan te bieden in plaats van een vrijhandelsakkoord dat geen rekening houdt met de verschillen tussen beide handelsblokken.
Oxfam-Solidariteit stelde naar aanleiding van de derde onderhandelingsronde in april reeds dat het Associatieakkoord slechts een succes kan worden als Brussel de verschillen tussen de regio’s erkent. ‘De onderhandelingen moeten de regio versterken en mogen de toegang tot voedsel voor de meest kwetsbare groepen niet in het gedrang brengen. In een vrijhandelszone met identieke wederzijdse verplichtingen is dat niet mogelijk’, aldus Oxfam-Solidariteit op haar website.

Migratie als drukkingsmiddel


De Centraal-Amerikaanse onderhandelaars vragen een clausule op te nemen die de rechten van migranten in Europa beschermt. De recent goedgekeurde Europese terugkeerrichtlijn drukt migranten zonder papieren immers in een zwakke positie. ‘Als compensatie voor het ongenoegen van de Centraal-Amerikaanse landen over de Europese terugkeerrichtlijn lijkt de EU nu toch bereid te zijn bij de onderhandelingen te vertrekken vanuit het huidige systeem’, aldus Erik Van Mele van Oxfam-Solidariteit.
Oxfam-Solidariteit klaagt op haar website verder nog het gebrek aan transparantie bij de EU aan. Daardoor zaait de EU zelf twijfel over de belangen die ze in de onderhandelingen verdedigt, aldus Oxfam-Solidariteit. In maart 2007 beloofde handelscommissaries Peter Mandelson een studie uit te voeren naar de impact van een Associatieakkoord op mens en milieu om te garanderen dat het zou bijdragen tot duurzame ontwikkeling. Ook die impactstudie bleef tot op heden een dode letter.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2832   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift