De deadline nadert

Om de ergste vormen van armoede tegen 2015 drastisch te verminderen of weg te werken, lanceerden de VN in 2000 de millenniumdoelstellingen. Vier jaar voor de deadline is er maar weinig reden tot feestvreugde.

Doelstelling 1: extreme armoede en honger wegwerken

Tussen 2000 en 2007 bleef het aantal mensen uit ontwikkelingslanden dat honger lijdt steken op 16 procent. Bijna een kwart van alle kinderen in ontwikkelingslanden is ondervoed. De groei van tewerkstellingscijfers stagneerde door de crisis. In ontwikkelde landen is het aantal werklozen tussen 2000 en 2010 zelfs toegenomen. Als de crisis niet had plaatsgevonden, zouden er in 2009 veertig miljoen minder werkende armen zijn geweest.

Doelstelling 2: basisonderwijs voor iedereen

In sub-Saharaans Afrika steeg het percentage kinderen dat naar school gaat tussen 1999 en 2009 van 58 procent naar 76 procent, maar dat betekent dat 32 miljoen kinderen nog steeds niet naar school gaan. In alle ontwikkelingslanden samen moeten 67 miljoen kinderen het zonder onderwijs stellen. Vooral meisjes die in armoede leven of in conflictgebieden wonen, missen onderwijs. Van de vluchtelingenkinderen gaat slechts 37 procent naar school.

Doelstelling 3: gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Eind januari 2011 was gemiddeld een op vijf van alle parlementsleden in de wereld een vrouw. In 25 landen bezetten vrouwen meer dan 30 procent van de zetels. In Rwanda was dat zelfs 56,3 procent, in Zweden 45 procent en in Zuid-Afrika 44,5 procent. 48 landen tellen minder dan 10 procent vrouwen in hun parlementen, waarvan 9 met geen enkele vrouw.

Doelstelling 4: kindersterfte verminderen

In sub-Saharaans Afrika sterft 1 kind op 8 voor zijn vijfde verjaadag. Met 129 sterftes per 1000 geboortes verliest sub-Saharaans Afrika bijna dubbel zoveel kinderen als het gemiddelde aantal in alle ontwikkelingslanden samen (66 per 1000). Diarree, malaria en longontsteking zijn de voornaamste doodsoorzaken.

Doelstelling 5: gezondheid van moeders verbeteren

Op 100.000 bevallingen sterven 290 moeders in ontwikkelingslanden. Sub-Saharaans Afrika en Zuid-Azië waren in 2008 samen verantwoordelijk voor 87 procent van alle kraambedsterftes.

Doelstelling 6: bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziektes

Het wereldwijde sterftecijfer ten gevolge van malaria is tussen 2000 en 2009 gedaald van 985.000 naar 781.000, een daling van twintig procent. Vooral de verbeterde preventie is verantwoordelijk voor die afname. Tussen 2005 en 2009 daalde het aantal mensen dat lijdt aan malaria van 244 miljoen naar 225 miljoen. Tussen 2008 en 2010 werden 290 miljoen muggennetten uitgedeeld in sub-Saharaans Afrika, genoeg om driekwart te beschermen van de 765 miljoen mensen die risico lopen.

Doelstelling 7: milieu, duurzame ontwikkeling

Het jaarlijkse verlies aan bos is tussen 1990 en 2000 gedaald van zestien miljoen hectare per jaar naar dertien miljoen hectare per jaar. De meeste bossen verdwijnen in Latijns-Amerika (vier miljoen hectare per jaar) en Afrika (3,4 miljoen hectare per jaar). In Azië komen er net bossen bij (2,2 miljoen hectare per jaar).

Doelstelling 8: Globaal partnerschap voor ontwikkeling

De officiële ontwikkelingshulp (ODA) was in 2010 goed voor een gemiddelde van 0,32 procent van het bnp. De grootste bedragen aan ODA komen van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Japan. De donorlanden die tussen 2009 en 2010 de grootste stijging kenden waren onder andere Australië, België, Canada en Japan.

Bron: Millennium Development Goals Report 2011 (Wereldbank)

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift