De duurzame band tussen Mol en Santo Tomás

De Kempense gemeente Mol en Santo
Tomás, een Nicaraguaanse stad met 24.000 inwoners, zijn al zeventien jaar
lang verzusterd. Tussen Mol en Santo Tomás is een band gegroeid die model
kan staan voor de samenwerking tussen Noord en Zuid op het vlak van duurzame
ontwikkeling.


Jaarlijks gaat er 23 à 35.000 euro van Mol naar Santo Tomás. Die steun heeft
er voor gezorgd dat de inwoners van de Nicaraguaanse stad zich beter konden
organiseren. Ze beheren er nu onder meer een tiental projecten op het vlak
van onderwijs, gezondheidszorg en openbare diensten die voor een deel met de
Belgische hulp werden opgezet.

Toch lijkt het hulpaspect niet voorop te staan in de relatie tussen de twee
gemeenten. Het belangrijkste wat de verzustering heeft opgeleverd, is dat
zowel de Belgen als de Nicaraguanen die erbij betrokken zijn, geleerd hebben
hoe verschillend onze sociale situatie wel is, stelt Aurora Báez, de
zestigjarige voorzitster van het Comité voor Gemeentelijke Ontwikkeling
(CDC). Dat is een niet-gouvernementele organisatie die de buitenlandse hulp
kanaliseert die Santo Tomás aantrekt.

Sinds Mol en Santo Tomás in 1985 begonnen samen te werken, zijn er veel
mensen uit Mol naar Nicaragua gereisd en heeft Mol ook omgekeerd geregeld
delegaties uit Santo Tomás op bezoek gekregen. Die uitwisseling heeft in Mol
het bewustzijn rond de levensomstandigheden van mensen uit arme
ontwikkelingslanden en vooral dan in Latijns-Amerika sterk doen toenemen. De
verzustering zet de gemeentediensten er ook toe aan de samenwerking met
Santo Tomás goed te blijven opvolgen, al is de concrete uitvoering in handen
van een vzw., het Molse Nicaraguacomité. Maar dat er ook op het officiële
niveau een hechte band bestaat tussen de twee gemeenten, wordt bijvoorbeeld
geïllustreerd door het feit dat Mol een heus Santo Tomásplein heeft
gekregen. Er zijn ook behoorlijk wat ambtenaren die weten dat je Santo Tomás
uitspreekt met de klemtoon op de laatste lettergreep.

In Santo Tomás geeft Báez toe dat de hulp uit Mol welkom is. De nood is
groot in Santo Tomás, net als in de rest van Nicaragua. Volgens het
VN-Ontwikkelingsprogramma leeft ongeveer 60 procent van de Nicaraguaanse
bevolking in armoede; een vijfde van de Nicaraguanen kan niet eens één euro
per dag uitgeven.

De armoede maakt de verzustering met Mol bijzonder waardevol, zegt Báez.
Santo Tomás ligt 178 kilometer ten oosten van Managua, op een door bergen
omringde hoogvlakte. De streek is groen en is relatief fris. Traditioneel is
Santo Tomás een veeteeltgebied, maar de opeenvolgende economische crisissen
die Nicaragua de voorbije twintig jaar doormaakte, hebben in de stad ook
veel arme straatventers doen verschijnen. Er is rijkdom in dit land en in
onze stad, maar die rijkdom is niet goed verdeeld, zegt Julio Rivas, die de
dagelijkse leiding van het CDC in handen heeft.

Het CDC mikt op de armste inwoners van de stad, mensen die weinig kansen
hebben. Met Molse steun werd onder meer een schoolrefter opgezet, die elke
dag meer dan 300 kinderen voedzame maaltijden biedt. Het CDC beheert ook een
ziekenhuis dat ook voor de armsten betaalbaar is, een bibliotheek, een
boomgaard, een bakkerij, een schrijnwerkerijschool en een instelling waar
andere ambachtslui hun vak kunnen leren. Er werden ook verscheidene
schooltjes gebouwd met Molse steun, en er werd een project opgezet om
bepaalde wijken van elektriciteit te voorzien. Arme inwoners van Santo Tomás
kunnen ook goedkope leningen aangaan om een huis te bouwen of hun woning te
verbeteren. Zomaar geld uitdelen gebeurt nooit: van de bevolking wordt
verwacht dat ze goede ideeën en veel arbeidstijd investeert om de projecten
te doen slagen.

Het volgende project dat het CDC op stapel heeft staan, wil alle inwoners
van de stad toegang te bieden tot drinkbaar water. Nu is slechts de helft
van de 3.000 huizen in Santo Tomás op de waterleiding aangesloten. Mol zal
dit jaar een expert naar Santo Tomás sturen die samen met twee medewerkers
van de Universiteit van Nicaragua zal onderzoeken of het water van de río
Mico, een plaatselijke rivier, na de nodige zuivering als drinkwater kan
worden gebruikt. Als dat zo is, zal er campagne worden opgestart om genoeg
geld bijeen te brengen voor de infrastructuur die nodig is om het
rivierwater te behandelen en naar alle huizen in de stad te brengen. De
samenwerking met Mol is duurzaam, en beetje bij beetje worden we sterker,
stelt Aurora Báez tevreden vast.

Ook Mol is trots op de langjarige samenwerking, en dat gevoel lijkt soms
kleine bergen te kunnen verzetten. In 2000 trokken niet minder dan 60
scholieren uit verschillende Molse scholen naar Santo Tomás voor een
inleefreis van 14 dagen, vertelt Louis Geysmans, de ambtenaar die
verantwoordelijk is voor de stedenband. Zo’n reis wordt twee jaar
voorbereid, en ook daarna blijven de scholieren er nog rond voortwerken. De
voorbereidingen voor een nieuwe reis in 2003 lopen al. Het Nicaraguacomité
van Mol zou zich ook willen laten doorlichten door een Nicaraguaanse expert
van de onderzoeks- en vormingsinstelling CICAP die nu het CDC begeleidt in
Santo Tomás. We willen ervoor zorgen dat de samenwerking echt wederzijds
is, zegt Geysmans.

(Dit artikel maakt deel uit van een reeks bijdragen naar aanleiding van het
Derde Forum van de Wereldalliantie van Steden tegen Armoede (WACAP), dat van
10 tot 12 april plaatsvindt in het Belgische Huy)(De dienst
ontwikkelingssamenwerking van de Gemeente Mol kan bereikt worden op nummer
(0032)(0)14/320890 of via ontw.samenw@yucom.b

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift