De grote globaliseringsenquête

Denkt u dat Manu Chao de voorzitter is van de Wereldhandelsorganisatie? Of behoort u tot de bollebozen die weten wat tobintaks en wie Naomi Klein is? MO* peilde online naar uw globaliseringsfactor: Wat weet u? Wat denkt u? Wat doet u?
Wij plaatsten dertig vragen over globalisering op de websites van MO* en Klasse, het tijdschrift voor leerlingen, ouders en leerkrachten. 1571 lezers vulden de enquête in. Niet alleen omdat ze een reisje naar Indonesië wilden winnen, maar ook omdat ze oprecht hun mening en kennis over globalisering met ons wilden delen. Vrouwen en jongeren reageerden massaal: tweederde van de respondenten zijn vrouwen, en de helft is onder de dertig jaar. Het enquêtebureau TNS-Media verwerkte de resultaten. Kenners leveren commentaar.

Wat denk ik?


1.1 Ik vind dat kranten, televisie en radio te veel aandacht hebben voor buitenlands nieuws.
Slechts 5.8 % is het eens met deze uitspraak.
Uit de enquête blijkt ook dat jongeren onder 20 jaar het vaker eens zijn met de bovenstaande stelling. (8.8%)
“Beter geïnformeerden” (zij die beter dan gemiddeld scoren op de kennistest) zijn het minder vaker eens met deze uitspraak (4%) dan “minder goed geïnformeerden” (7.8%).
1.2 Als ik grote rampen op tv zie, dan wil ik onmiddellijk geld storten of op een andere manier helpen.
De meerderheid (63.4%) van de respondenten is niet direct geneigd geld te storten nadat ze een rampitem op televisie hebben gezien. Vrouwen zijn sneller bereid (39.5%) dan mannen (31.5 %). Jongeren zijn ook gevoeliger voor rampen op televisie (44.2%). De leeftijdsgroep 31-40 jaar is dan weer minder bereid (maar 30.1%). +51-jarigen tasten dan weer sneller in hun geldbeugel (45.8%). Mensen met kinderen zijn minder snel bereid dan mensen zonder kinderen (66.4% tegenover 61.2%.
1.3 als ik het woord anderglobalisme hoor, denk ik meteen aan gewelddadige betogers.
Een goed imago voor de andersglobalisten…92.4% is het hier niet meer eens!
Mannen vergelijken opvallend sneller met gewelddadige betogers dan vrouwen.
1.4 Ik vind dat mensen opnieuw 40 uur per week moeten werken om de concurrentie met China beter aan te kunnen.
Slechts 12.1% is het hier mee eens.
Opvallend is dat de +51-jarigen jaar het vaker eens zijn met deze stelling (22.5%).
Een kwart van de respondenten heeft geen mening (26.5%) over dit thema.
1.5 Ik vind het een goed idee om een heel lage belasting te heffen op wisseltransacties, dus wanneer geld van de ene munt in de andere wordt omgezet. Met dat geld kan je ontwikkelingsprojecten financieren. (de zogenaamde tobintaks)
Er is blijkbaar een groot draagvlak in Vlaanderen voor de tobintaks: 82.2% is voor.
Jongeren zijn iets minder (77%) met dit thema bezig. +51-jarigen staan er heel positief tegenover (89.2%). Beter geïnformeerden scoren ook significant hoger (85.5) dan gemiddeld.
1.6 De economie wordt globaal geregeld maar de politiek hinkt achterop, ik denk dat er nood is aan nog meer sociale Europese en - waarom niet - wereldregels.
85.3% steunt deze gedachte!
Jongeren iets minder (73.4) à waarschijnlijk vervanmijnbedshow
21-30jaar positiever dan gemiddeld (90.5) en +51jaar nog positiever (95.8). Mensen met kinderen scoren ook hoger dan gemiddeld (88.2). Leerkrachten ook (91.5). De minder goed geïnformeerden significant lager (82.7)
1.7 België zou geen handelsakkoorden mogen afsluiten met landen waar werknemers niet dezelfde rechten hebben als Belgische werknemers.
De respondenten denken verdeeld over dit thema: 48.6% is het eens met deze stelling, 50.5% is het niet eens. Opmerkelijk is dat vrouwen (54%) en jongeren (58.9%) het vaker eens zijn met deze stelling. 41.6% van de leeftijdsgroep 21-30 jaar is het eens met deze stelling. De beter geïnformeerden zijn het ook minder vaak eens (45.8%).
1.8 Ik heb de verklaring van de rechten van de mens nooit gelezen.
Believe it or not: 58.0% heeft de verklaring van de rechten van de mens gelezen!
Leerkrachten zelfs vaker dan het gemiddelde (64.8%). Beter geïnformeerden hebben dit charter ook vaker (64.2%) gelezen dan de minder goed geïnformeerden (51%).
1.9 Als ik kleren of sportartikelen koop, voel ik me schuldig als ik besef dat er misschien kinderarbeid aan te pas kwam.
Goed nieuws: 60.5% voelt zicht schuldig als ze geen schone kleren kopen. Leerkrachten (65.6%) en beter geïnformeerden (65% tegenover 55.3% voor minder goed geïnformeerden) voelen zich sneller schuldig dan gemiddeld. Jongeren hebben minder boodschap aan schone kleren (52.2%).
1.10 grote farmaceutische bedrijven zouden Afrikaanse landen goedkopere geneesmiddelen moeten aanbieden.
Ongelooflijke eensgezindheid in alle categorieën: 95.2% is het eens met deze stelling.

Wat doe ik?


2.1 Ik koop fair trade producten (max havelaar bananen of koffie, producten uit de wereldwinkel…).
66.6% van het MO* en Klasse publiek koopt fair trade producten. +51-jarigen (79.2%), beter geïnformeerden (73.3%) en mensen met kinderen (69.4%) kopen meer fair trade dan gemiddeld. jongeren beduidend minder (55.8%).
2.2 Ik teken nooit petities die aandacht voor de problemen van de globalisering vragen.
Goed nieuws: slechts 13.6% tekent nooit zo’n petitie. Wil dat dan zeggen dat 85.9% wel eens zo’n petitie tekent? Jongeren zijn op dit punt een pak minder geëngageerd (17.8% tekent nooit een andersglobalistische petitie). De leeftijdsgroep 21-30 jaar is de meest geëngageerde generatie (slechts 10.2% tekent nooit). Hetzelfde voor leerkrachten (10%). Minder goed geïnformeerden zijn beduidend minder geneigd een petitie te onderteken dan de beter geïnformeerden (17.7% tegenover 9.9%)
2.3 Ik ga elke zomer zeker naar één wereldmuziekfestival.
39.1 % van de respondenten gaat naar minstens één wereldmuziekfestival. Vooral de leeftijdsgroep 21-30 jarigen (49.6%). De leeftijdsgroepen 41-50 jaar en 51+ veel minder (29.7% en 29.2%). Mensen met kinderen gaan ook opmerkelijk minder dan mensen zonder kinderen (29.7% tegenover 45.9%).
2.4 Ik heb al aan een andersglobalistische betoging meegedaan.
Slechts 23.9% is al eens mee gestapt in een andersglobalistische betoging. Mannen betogen vaker dan vrouwen (30% tegenover 20.6%). De leeftijsgroep 21-30 jarigen betogen vaker dan gemiddeld (35.5%). 41-50 jarigen beduidend minder (13.9%). Mensen met kinderen betogen minder (16.6%) dan mensen zonder kinderen (29.2%). Beter geïnformeerden betogen vaker (32.6%) dan minder goed geïnformeerden (14.1%)
2.5 Ik ben lid van een vereniging die actief is binnen de andersglobalistische beweging.
Slechts 19.9% van de respondenten is lid van een andersglobalistische beweging. Mannen (24.8%) zijn vaker lid dan vrouwen (17%). De leeftijdsgroep 21-30 jaar en beter geïnformeerden (25.8%) vind je ook vaak terug op ledenlijsten (24.3%). Jongeren maken zich niet zo snel lid (15%).
2.6 Ok eet zonder problemen genetisch gemanipuleerd voedsel.
69.4% van de Vlamingen heeft problemen met genetisch gemanipuleerd voedsel. Vrouwen (73.1%) hebben daar meer problemen mee dan mannen (63.7%). Hoe ouder men is, hoe meer aandacht men heeft voor deze problematiek (41-50 jaar 75.3%; +51 jaar 75.0%). Mensen met kinderen (73.4%) en beter geïnformeerden (73.0) letten ook meer op hun voedsel.
2.7 Als ik kon, koos ik voor mijn computer vrije software in plaats van software van giganten als Microsoft en Apple.
65.8% van de respondenten kiezen voor vrije software. Vooral mannen (70.7%), mensen uit de leeftijdsgroep 21-30 jaar (71.2%) en +51-jarigen (79.2%), mensen met kinderen (70.6%), leerkrachten (70.5%) en beter geïnformeerden (69.8%). Jongeren zijn minder enthousiast (50.6%).
2.8 Bij de aankoop en of gebruik van elektrische toestellen let ik niet op het energieverbruik.
73% van de respondenten let op de energieklasse bij de aankoop van een elektrisch toestel. Vrouwen iets vaker dan mannen (74.8% tegenover 70.1%) Hoe ouder, hoe meer men er op let (jongeren 58.9%; 21-30 jaar 74.0%; 31-40 77.0%; 41-50 82.8%; +51 jaar 83.3%). Mensen met kinderen hebben ook meer aandacht voor hun energieverbruik (81.4% tegenover 67.6%).
2.9 Ik schenk af en toe geld aan een goed doel.
87.2% schenkt af en toe geld. Vrouwen (88.2%) zijn vrijgeviger dan mannen (85.4%). Hoe ouder men is, hoe vaker men aan een goed doel schenkt (jongeren 78.8%, +51-jarigen 93.3%). Er is ook een verschil tussen mensen met en zonder kinderen (93.4% tegenover 83.4%). Beter geïnformeerden (89.2%) geven ook vaker geld dan minder goed geïnformeerden (85%).
2.10 Bij verkiezingen hou ik geen rekening met de partijstandpunten over de derde wereld.
83.6% houdt wel rekening met de partijstandpunten over de derde wereld. Vrouwen minder (86.2%) dan mannen (79.5%). Er is een significant verschil tussen beter geïnformeerden (86.9%) en minder goed geïnformeerden (80%).

Wat weet ik?


3.1 Manu Chao is voorzitter van de wereldhandelsorganisatie.
18.8 % van de vlamingen denkt dat manu chao voorzitter van WTO is.
Fout. De directeur-generaal van de WTO is Supachai Pakitchpakdi.
3.2 Bij de grote andersglobalistische betogingen vielen geen doden bij de betogers.
32.3 % heeft het foute antwoord.
Bij de demonstraties in 2001 tegen de G7-top in Genua viel één dode (Carlo Giuliani).
3.3 Porto Alegre is een Braziliaanse stad waar het eerst wereld sociaal forum doorging.
80.3% antwoordt juist op deze vraag: Porto Alegre was de eerste stad waar het WSF doorging in 2001. Ook in 2002 en 2003 ging het WSF daar door. In 2004 vond het plaats in Mumbai (India), terwijl het in 2005 terugkeert naar Porto Alegre.
3.4 Attac is de kleine politieke partij van de andersglobalistische beweging.
Slechts 47.4% antwoordt juist op deze vraag.
Attac is geen politieke partij, maar een beweging die ontstaan is vanuit het verlangen om de internationale financiële wereld rechtvaardiger te structureren. Zij trekken internationaal aan de kar van de Tobin-taks.
3.5 De Franse boer José Bové viel ooit een Mc Donalds aan om de lokale markt te beschermen.
81.5% antwoordt juist. Bové zegt zelf wel dat hij de Mac niet echt aanviel, maar “deconstrueerde”.
3.6 Alle landen van de Verenigde Naties zitten in het bestuur van de Wereldbank.
81.9% antwoordt juist. Met andere woorden: niét alle landen zitten in dat bestuur. Zelfs niet alle landen zijn lid van de Wereldbank.
3.7 Indymedia is een onafhankelijk persbureau dat de belangen van de Indianen in Noord en Zuid-Amerika verdedigt.
Slechts 53.2 % antwoordt juist.
Indymedia is een onafhankelijke media-beweging die zich afzet tegen de greep van het kapitaal en de commercialisering op de media. Ze stellen hun website ter beschikking van iedereen die nieuws te melden heeft, onder de slogan: Don’t hate the media, be the media.
3.8 Delokalisering wil zeggen dat grote bedrijven verhuizen naar lageloonlanden waardoor jobs in eigen land verloren gaan.
80.1 % antwoord juist: dat is inderdaad een goede definitie (al valt er nog wel heel wat meer over delokaliseren te melden).
3.9 België ondertekende het Kyoto-verdrag waarin het belooft concrete maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering in de wereld.
93.1% antwoordt juist. België heeft dat verdrag inderdaad ondertekend (en geratificeerd). Aangezien ook Rusland onlangs die stap zette, kan het verdrag vanaf 2005 eindelijk van start gaan. Je leest er alles over in het decembernummer van MO*
3.10 Dankzij het boek ‘No logo’ werd de Canadese Naomi Klein een van de beroemdste woordvoerders van de andersglobalisten.
84.7% antwoord juist: Naomi Klein is inderdaad een bekende andersglobaliste. De diverse beweging zegt zelf wel dat ze niet echt woordvoerders heeft in de klassieke betekenis -maar Klein verwoordt wel een deel van de fundamentele kritiek op de globalisering.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2832   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift