De sociale impact van de Oost-Aziatische muntcrisis

Hier volgt een overzicht van de eerste sociale gevolgen van de muntcrisis in drie Oost-Aziatische landen: Indonesië, Zuid-Korea en Thailand.
werkloosheid: de open werkloosheid is in vergelijking met het jaar vóór de crisis, 1996, beduidend gestegen. In Indonesië zal het officiële werkloosheidscijfer omhooggaan van 4% in 1996 tot tussen 9 en 12% op het einde van 1998. In Thailand verwacht men een stijging, van 1.5% in 1996 tot 6.2% einde 1998. Daarbij is ook de ondertewerkstelling, die veel moeilijker te meten is, aanzienlijk toegenomen. In de Republiek van Korea maakte de crisis een einde aan de psychologische mythe van gewaarborgd levenslang werk. Men stelt een verhoogd aantal zelfmoorden vast, te wijten aan baanverlies. De meeste mensen die zonder werk vallen, hebben geen andere keus dan actief te worden in de informele sector.

reële lonen: de sterke groei van de reële lonen van de jongste jaren werd in 1997 plots afgebroken en werd negatief in 1998. Zuid-Korea bijvoorbeeld kende in 1995-96 een gemiddelde reële loongroei van 6,5%; die daalde tot 2,7% in het derde trimester van 1997 en verder tot -2,3% gedurende het laatste trimester van dat jaar. In Indonesië wordt verwacht dat de reële loonschalen met meer dan 15% zullen dalen.

verscherpte armoede: tot nu toe ontbreekt hard statistisch materiaal over het aantal mensen die als gevolg van de crisis onder de armoedegrens vallen. Toch bestaan er indirecte cijfers die enige aanduiding geven. In een rapport gericht tot haar Ontwikkelingscomité schat de Wereldbank dat een gemiddelde daling van de economische activiteit met ongeveer 10 percent in Indonesië, Thailand, Maleisië en de Filipijnen een verdubbeling van het aantal arme mensen tot meer dan 90 miljoen zal veroorzaken (Financial Times 28.09.98, p.4). Meer specifieke cijfers zijn beschikbaar op het niveau van de afzonderlijke landen. Door de crisis in Zuid-Korea zullen waarschijnlijk minstens 100.000 meer mensen een beroep gaan doen op het staatsprogramma ter bescherming van het levenspeil. In Indonesië is de schatting dat de crisis een ‘aanzienlijk aantal’ mensen zal toevoegen aan de 22 miljoen die nu reeds onder de armoedegrens leven. De crisis dreigt al wat de laatste tien jaar verwezenlijkt is op het gebied van armoedebestrijding ongedaan te maken.

prijsstijgingen wegens inflatie en door importvermindering: vooral sedert het laatste trimester van 1997 zijn de voedselprijzen nog sneller gaan stijgen dan de algemene consumptieprijzen. De prijs van sommige basisgeneesmiddelen (die ingevoerd moeten worden) is verdrievoudigd sedert begin 1998. In Indonesië ging het equivalent in rijst van het dagelijkse minimumloon naar beneden van 6,28kg in januari 1997 tot 4,76kg eind december 1997. De importverminderingen hadden ook hun invloed op de beschikbaarheid van basisvoedsel, zoals rijst. President Habibie heeft daarom de bevolking gevraagd tweemaal per week te vasten om rijst te sparen.

kwetsbare veiligheidsnetten: omdat er geen echt officieel sociaal veiligheidsnet bestaat en omdat de sociale zekerheid afhankelijk is van tewerkstelling in de formele sector, leidt de werkloosheid tot een dramatische teloorgang van de sociale veiligheidsnetten. De druk op de officiële programma’s zal nog groter worden, en dat in een tijd waarin de druk op de algemene begroting van de staat het moeilijk maakt de nodige fondsen vrij te maken om de verhoogde vraag te beantwoorden. In Indonesië bijvoorbeeld verwacht men dat de vraag voor gesubsidieerde publieke gezondheidszorg zal verdubbelen tot 68% van de bevolking.

geweld en onrust: er wordt melding gemaakt van meer en meer gevallen van familiaal geweld. Ook etnische spanningen en gewelddaden vermeerderen aanzienlijk; vooral de gastarbeiders krijgen het zwaar te verduren. De val van de koopkracht gaat gepaard met een toename van de illegale activiteiten, van prostitutie en van klein geweld.

Bron: ILO, The Social Impact of the Asian Financial Crisis, 1998; ILO, World Employment Outlook 1998.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3174   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift